Medlemmer av Nasjonal Samling ankommer Falstad i midten av mai 1945.  Foto: Oskar Johansen, arkiv

Hvorfor er krigens gråsoner så lite belyst?

Ei ny bok om Falstad fangeleir retter betimelig søkelys mot flere av de mindre ærerike delene av norsk krigshistorie.