Øvre Alle 10  Foto: Martin Andersen

Stor forskjell på folk i samme gate

Trondheim er ikke en todelt by som Oslo. Men hvor du bor, avgjør mye også her i byen.

De siste dagene har jeg balet med en uhorvelig mengde tall. Jeg har lest kommunens nye rapport om hvordan det står til med folk i ulike områder i byen. «Levekår og folkehelse i Trondheim kommune», heter rapporten. Først tenkte jeg at her er det gode muligheter for skarpe, journalistiske innfallsvinkler.