Her er beviset på at gratis SFO har mye for seg

Vi kan ikke finne oss i så store forskjeller i et tilbud som de aller fleste foreldre er avhengige av.

«Ap har vedtatt gratis SFO i alle bydeler i Trondheim» lød en overskrift i Adresseavisen for et par år siden. For den som bare leser titler, var det nærliggende å trekke slutningen om at nå blir skolefritidsordning (SFO) gratis. Jeg snakket i hvert fall med flere som gledet seg til denne solide innsparingen på husholdningsbudsjettet. Dette var utvilsomt en gladsak. Dessverre var det langt fra sannheten. Trondheim Arbeiderparti hadde riktignok vedtatt på årsmøtet at partiet går inn for gratis kjernetid i SFO som et langsiktig mål, men i virkeligheten blir ikke tilbudet innført med det første. Tittelen var nok litt villedende.