Et attraktivt sentrum gjør at mange trives i Trondheim. Det er en av årsakene til at byen vokser raskere, også under koronaen, enn de andre norske storbyene.   Foto: Mariann Dybdahl

Innflytterne gir byen store fordeler

Vil koronaen føre til at flere flytter ut av Trondheim og velger livet på landet? Nei, tallene tyder på at det bare gjelder Oslo.