Foreløpig ser det ut som et stort naturinngrep. Men når stien til Storheia er ferdig, skal den etter planen fungere som godt naturvern.  Foto: Hilde Skjesol

Ny sti nødvendig for å verne naturen

Mange reagerer på den nye stien til Storheia i Bymarka. Den ser ut som et naturinngrep, men er faktisk godt naturvern.

Adresseavisen har fulgt arbeidet med å lage en bedre gangsti til Storheia i Bymarka i Trondheim. - Det var en som lurte på om vi skulle legge asfalt til Storheia, sier en av dem som har arbeidet med å legge pukk på den over hundre år gamle stien.