Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) gjør en viktig jobb. Samtidig må vi huske at ikke alle har ressurser eller mot til å varsle om slik diskriminering, skriver kommentatoren. Bildet viser dagens leder av LDO, Hanne Inger Bjurstrøm.  Foto: Lise Åserud

Kvinner betaler en urimelig høy pris for å få barn

Diskriminering i arbeidslivet er Likestillings-Norges store verkebyll. 

«Sjefen var skuffa over at jeg ikke fortalte om graviditeten på intervjuet,» forteller en kvinne, og fortsetter: «Hun la ikke skjul på at hvis jeg hadde fortalt det, så hadde de nok valgt en annen til den stillinga.»

Dette er dessverre ikke bare en skildring av et enkeltindivids opplevelse. En ny rapport utført på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at slike hendelser ikke er uvanlig i norsk arbeidsliv:

Hele 12 prosent av kvinner har opplevd å bli spurt om graviditetsplaner på jobbintervju, selv om det er forbudt å spørre om dette.

Blant midlertidig ansatte oppgir hver fjerde kvinne at de ikke fikk forlenget stilling i forbindelse med graviditet eller foreldrepermisjon. Dette er en dobling siden 2014. Likestillingen er altså i retrett.

LES OGSÅ FLERE KOMMENTARER AV SYNNØVE VEREIDE

Kvinner og menn har like karrieremuligheter fram til de får barn. Etter endt permisjon stagnerer kvinnens karriere: De går glipp av lønnsøkninger, bonuser og har en mindre sjanse for å bli forfremmet. Da er det kanskje ikke så rart at kun én av ti toppledere i privat sektor er kvinner?

Men ærlig talt, fra en arbeidsgivers perspektiv: Er det ikke litt «upraktisk» å ansette en 34 år gammel barnløs kvinne? Du vet jo at det er stor sannsynlighet for at hun snart blir gravid - om hun ikke er det allerede? Har ikke arbeidsgiver et ansvar for å tenke på bedriftens beste, som jo også inkluderer å sikre virksomhetens stabilitet og kontinuitet?

Det er forståelig at noen tenker slik, men en holdningsendring må til. Arbeidsgiver må tenke mer langsiktig og se på ansettelsen som en investering. Vi kan ikke godta at arbeidslivet går glipp av kompetansen og potensialet til dyktige kvinner.

LES OGSÅ: Ikke la valgomaten ta valget for deg!

Vi risikerer at kvinner velger å få færre eller ingen barn. Prisen kan bli for høy i form av stagnert lønn og karriereutvikling. Dette har også økonomiske konsekvenser for landet vårt. Norge har en sterkt aldrende befolkning. Hvis kvinner velger å føde stadig færre barn - fordi det er så «upraktisk» - så vil Norges arbeidsstyrke stå svakt om få tiår. Vi ser trenden allerede.

Jeg kjenner selv en ung kvinne som var gravid da hun søkte jobb. Underveis i intervjuet kom det fram at hun var gravid. Etter kort tid sendte arbeidsgiver en e-post hvor han skrev at hun absolutt var kvalifisert, men at de ville jo helst ha noen som ikke måtte ut i permisjon. Dermed fikk hun ikke jobben.

Hun hadde heldigvis mot nok til å kontakte LDO, som ga henne god veiledning om hvordan hun skulle håndtere situasjonen. Det tok ikke lang tid før arbeidsgiver tok en U-sving og ansatte kvinnen. LDO gjør en viktig jobb. Samtidig må vi huske at ikke alle har ressurser eller mot til å varsle om slik diskriminering. Dette kan være spesielt vanskelig for nyutdannede, midlertidig ansatte eller ansatte innen visse bransjer.

Det skal sies at denne diskrimineringen til dels også rammer menn. Ti prosent av menn har opplevd å få negative reaksjoner fra lederen sin når de forteller at de skal bli foreldre. Det er ikke greit.

Dette er ikke nødvendigvis en bevisst diskriminering fra arbeidsgiverens side. I den nevnte undersøkelsen kommer det fram at det ofte handler om at arbeidsgiver har lav kunnskap om regelverket. Nettopp derforvi øke arbeidsgivers bevissthet om diskrimineringsvernet.

Vi må tilrettelegge slik at det er mer fordelaktig å bli foreldre i studietiden. Men kanskje viktigst så må vi gjøre noe med lønnsgapet mellom menn og kvinner og vurdere om en todeling av foreldrepermisjonen er det som må til. Dette vil på sikt kunne senke forventningene om at en kvinne i fruktbar alder vil være mer «upraktisk» å ansette enn en mann.

I Norge i 2021 skal hverken menn eller kvinner måtte grue seg til å fortelle arbeidsgiver om en graviditet. Ingen skal måtte svare på spørsmål om graviditet på et jobbintervju. Og ingen skal ha dårlig samvittighet for å ta ut full foreldrepermisjon.

Kvinner betaler en urimelig høy pris for å få barn. Diskriminering i arbeidslivet er Likestillings-Norges store verkebyll. Det er på tide å stikke hull på den.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!