- Vi forsvarer at Oslo ligger foran i vaksinasjoner. Men spriket kan ikke bli for stort, særlig ikke når en har vaksinert over 50 prosent, sier trondheimsordfører Rita Ottervik.  Foto: Rune Petter Ness

Smittetallene i dag betyr noe helt annet enn ved juletider

Smitten må fortsatt ned. Men har vi glemt det som er hovedpoenget med kampen mot koronaen?

Ett spørsmål var helt avgjørende da et knapt flertall av politikerne i formannskapet vedtok å vente til torsdag med å gjøre livet litt lettere for trondhjemmerne: Kan vi være sikre på at smittetallene går ned?