En av skolene som er berørt er Levanger ungdomsskole hvor 38 ansatte er i streik. Der forberedte klubbleder Anna Bersås de ansatte på streik torsdag morgen.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Jeg forstår at lærerne er forbannet, men nå passer det dårlig

En streik kommer alltid ubeleilig, spesielt i år. For lærerne var det nå eller aldri. Men det kan slå tilbake.

Sjelden har streikeviljen vært større blant lærere og enkelte andre grupper enn foran årets lønnsoppgjør. Mange føler seg lurt etter at de kom svært dårlig ut etter fjorårets forhandlinger. Lærerne og sykepleierne har fått mye sympati for jobben de har gjort under koronaen. Forventningene var derfor store foran årets mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. For store forventninger, kan det vise seg.

LES OGSÅ: Slik rammer streiken i Trøndelag

Lærerne er forbannet, det er forståelig. Og mange søker seg nå vekk fra læreryrket. Det er en situasjon samfunnet ikke kan leve med i lengden. Men heller ikke lærerne er tjent med en langvarig streik. Partene må derfor komme sammen raskt for å finne en løsning.

Over 7000 Unio-medlemmer er nå tatt ut i streik etter at det ble brudd i forhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS og Unio, som organiserer blant andre lærere og sykepleiere. Over tusen ansatte i Trøndelag streiker. Det rammer mange skoler og barnehager. På mange måter er dette en varslet konflikt. Unio ga klar beskjed på forhånd om at de måtte ha økt reallønn i år. Det kravet var ikke innfridd da forhandlingene brøt sammen tidlig torsdag morgen.

LES OGSÅ: Muntlig eksamen avlyst

Unio hadde håpet å se tretallet i økt lønn i prosent. Frontfagsmodellen (eksportindustrien) la lista med 2,7 prosent. Unio takket nei til rundt 2,8 prosent. Det ville sørget for at medlemmene beholdt kjøpekraften, men ville ikke gitt økt reallønn. I fjor kom lærerne dårligst ut da de lojalt fulgte frontfagsmodellen. Faktisk fikk de godt under det andre grupper fikk, mens privat sektor kom best ut. I tillegg til økt reallønn krever Unio at også etterslepet må dekkes inn i år.

Rekrutteringen til læreryrket er den store utfordringen og det beste forhandlingskortet til Unio. Over halvparten av spurte lærere har sluttet eller vurderer å slutte i yrket. Dette er et samfunnsproblem som må løses. Lønn er en viktig del av løsningen.

Lærere og sykepleiere har stor sympati blant befolkningen, spesielt etter den belastningen de har tatt under koronaen. Likevel er det flere grupper i samfunnet som nå hevder at de har havnet bakpå, bøndene er en annen gruppe. Både lærere, sykepleiere og bønder tilhører alle samfunnskritiske yrker, selv om de ikke står øverst på lista over dem som er prioritert i vaksinekøen. Unio mener derfor at denne streiken er nødvendig også på lang sikt. Det er nå eller aldri for å hindre en skole uten kvalifiserte lærere.

Det er likevel ingen tvil om at det siste vi trengte nå, er en streik. Det rammer uskyldige tredjeparter; elevene, pasientene og andre som er helt avhengig av at tjenestene er oppe og går. Blir konflikten langvarig, vil det få konsekvenser for de gruppene som har slitt tøft under nedstengingen – særlig barna. Også foreldre må være hjemme nå som skoler og barnehager er rammet av streiken.

Selv om mange har stor sympati for kravet fra lærere og sykepleiere, vil en opptrapping av streiken ramme stadig flere. Det kan slå tilbake ved at støtten til de streikende svekkes. Flere andre grupper i offentlig sektor har godtatt tilbudet som sikrer dem samme kjøpekraft. Det kan derfor være lurt av lærerne å finne en løsning mens streiken fortsatt er god. Og at uansett står det vel bare om noen tidels prosent.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook