Oslo 20210521. Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse i Marmorhallen om koronasituasjonen. Foto:   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Berettiget vaksineharme mot Solberg og co.

Regjering og Storting har trygt styrt landet gjennom pandemien – uten vaksine. Nå rykker de fram i køen. Det er minst fire grunner til at det tar seg dårlig ut.

Helsepersonell er sinte. Lærere er skuffa. 125 kommuneoverleger skriver protestbrev.

Grunnen er nyheten statsminister Erna Solberg (H) slapp fredag: Inntil 500 personer som regnes som «samfunnskritisk nøkkelpersonell» skal få vaksine før tida. Det betyr blant annet at regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere og utvalgte ansatte i organisasjoner som Nav og Folkehelseinstituttet slipper å stå i den samme køen som resten av oss.

Hvorfor? Regjeringa viser til at de fleste i risikogruppa er vaksinert. Målet er å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer.

Avgjørelsen har ikke ført til at befolkninga puster lettet ut på landets vegne. I stedet freses det i sinne. Her er noen grunner til at reaksjonene blir så sterke:

1. Vanskelig å forstå hvorfor det haster så mye

Da statsministeren og fire statsråder fikk vaksine i april, var det få som protesterte. Den gang var begrunnelsen lett å forstå: Flere viktige, internasjonale møter, som Natos toppmøte i juni, foregår nå fysisk. Det tjener Norges interesser at våre politikere kan reise ut og delta. Nålstikket i utenriksministerens arm var en særbehandling som ga mening. Denne særbehandlingen gjør ikke det. Verken regjeringsmedlemmer eller stortingspolitikere har ropt varsko om at smittevernreglene hindrer dem i å gjøre jobben sin. Når Stortinget snart tar sommerfri, er det ekstra vanskelig å få øye på en god grunn til at det haster med å skyve landets folkevalgte fram i køen nå.

Les også: Leger reagerer på vaksine til politikere - trønderske folkevalgte begrunner hvorfor de vil takke ja

2. Avgjørelsen bygger ikke på faglige råd

Det er bra at politikere valgt av folket, ikke fagpersoner, har det siste ordet i kampen mot viruset. Samtidig har regjeringa klokelig lent seg tungt på råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) i spørsmålet om hvem som skal vaksineres når. Derfor vekker det oppsikt når regjeringas vaksine til nøkkelpersonell ikke bygger på faglige råd.

Hovedmålet med vaksinasjonen er å forebygge sykdom og død. Derfor er risikogrupper og deretter helsepersonell prioritert. Flere har argumentert hardt for at også de bør rykke fram så snart eldre og syke er beskyttet. Både lærere, blinde og russ har fått nei. Begrunnelsen har blant annet vært at det skaper for mye byråkrati for kommunene om enkelte grupper skal prioriteres foran andre. Systemet er rigid, men forståelig. Regjeringas vaksinering skal riktignok foregå i regi av Forsvarets sanitet og påvirker derfor ikke kommunene. Når kommuneoverleger landet rundt melder om at personer i risikogruppene fortsatt venter på vaksine, framstår regjeringas beslutning likevel som et brudd med Norges vaksinestrategi.

3. Helsepersonell venter fortsatt på vaksine

Bruddet blir ekstra umusikalsk når en stor gruppe av dem FHI mener skal prioriteres, nemlig helsepersonell, ennå ikke er vaksinerte. Rundt om i landet møter fortsatt sykepleiere, rengjørere, leger og helsefagarbeidere pasienter uten å være beskyttet av vaksine. Forrige uke kunne Adresseavisen fortelle at kun halvparten av de ansatte ved Helse Midt-Norge har fått første dose av koronavaksina. Tillitsvalgte frykter dagens vaksinetempo skal gå utover sykehusdriften.

Også lærere, butikkansatte, barnehageansatte og bussjåfører har en jobb som gjør at de møter mange mennesker hver dag. Vaksineringa av om lag 500 i samfunnskritiske roller gjør ikke et stort innhugg i vaksinelagrene. Avgjørelsen sender likevel et uheldig signal til alle andre som har gode grunner for å vente ekstra utålmodig på sin tur.

4. Lagånden utfordres

Pandemien har vart mye lenger enn det mange av oss så for oss for ett år siden. Vaksineringa har tatt lenger tid enn vi håpet på rundt juletider. Mange steder, som i Trondheim, venter nye runder med strenge restriksjoner på grunn av ny smitteoppblomstring. I hovedstaden har befolkninga levd under strenge tiltak i over seks måneder. Folk er rett og slett dritt lei. Følelsen av å være i samme båt er avgjørende for tilliten som trengs for at folk skal holde motivasjonen oppe. Uten denne motivasjonen risikerer vi at folks tålmodighet med smittevernreglene tar slutt. De 125 kommuneoverlegene som har protestert mot avgjørelsen, viser til at de jevnlig må svare på spørsmål fra folk og interessegrupper som lurer på hvorfor de må vente. I innlegget i VG beskriver de hvordan de hele veien har svart at de følger prioriteringslista fra Folkehelseinstituttet. «I all hovedsak godtar folk at det må være slik,» skriver de. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor regjeringa utfordrer rettferdighetsprinsippet i vaksinasjonsprogrammet på denne måten.

Heldigvis er vi på oppløpssida av koronapandemien. Men den er lang og seig. Det siste vi trenger nå er at det sprer seg en oppfatning av at «de på toppen ordner seg».

Selv om dugnaden går mot slutten, tar det seg dårlig ut om styret i borettslaget tar seg en pizzapause mens resten fortsatt må rake lekeplassen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe