Foto: Karl Gundersen

Sykkelforakten lever fortsatt, merkelig nok

Selv om noen blir sure av det, er det ikke et øyeblikk for tidlig at det satses mer på syklister i trafikken.