Ungdom flest trives godt på bygda, men en god del jenter mistrives. En ny undersøkelse viser at bare tre av ti jenter som vokser opp i distriktene, vil bosette seg der. Dermed får bygdene et alvorlig problem.  Foto: NTB, Shutterstock

Bygdene har verre trøbbel enn at lensmannen er langt unna

Distriktene har god grunn til å klage på nedlagte post- og lensmannskontor. Men de har et problem som er atskillig større.

- Dette blir det vanskelig å gjøre noe med, var det første jeg tenkte da jeg leste en ny rapport om ungdom på bygda. Den ble lagt fram for et par uker siden og burde fått mye større oppmerksomhet.