Oslo 20210323. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Lise Åserud / NTB  Foto: Lise Åserud

Hvis folk skal følge reglene, må de være overbevist om at de er nødvendige

Vi slapp ikke unna, ikke en gang i by med null smittetilfeller i dag etter dag. Derfor må vi bite tennene sammen enda en gang.

- Er det virkelig nødvendig å gjøre dette over hele landet, tenkte mange da regjeringa tirsdag kveld la fram nasjonale innstramminger som var strengere enn mange hadde regnet med. Særlig i Trondheim, der det ikke har vært et eneste smittetilfelle på fem dager, var det nok mange som tenkte sånn.

Også helseminister Bent Høie (H) er klar over at mange omkring i landet vil mene de nye tiltakene er urimelige. - Jeg vet dette vil vekke reaksjoner, men vi må, var omtrent de ordene han brukte da han ga folket det dystre budskapet om full skjenkestopp og karantenehotell i hele perioden etter unødvendige utenlandsreiser. Én meters avstand er nå blitt til to meter, og regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer blir avlyst.

Og hvordan blir det nå egentlig i påska? Kan folk ta imot dattera som studerer i en annen by? Svaret er stort sett ja, men hver og én må nok gå gjennom anbefalinger og forskrifter, nasjonale og lokale, for å være sikre. Vi kan dessuten merke oss at helseministeren mener vi kommer langt med grunnleggende smittevern og sunn fornuft.

LES OGSÅ: Slår fast at de nye reglene vil vekke reaksjoner

Om regjeringa var helt nødt til å stramme inn over hele landet, vil uansett bli diskutert. Mange mener at når smitten er svært ujevnt fordelt, bør det også være stor variasjon i tiltakene. Det er gode argumenter for at der det knapt finnes smitte, må hjulene holdes i gang på en helt annen måte enn der smitten fortsatt er altfor høy.

For det blir mer og mer tydelig at smittevernet koster mye, ikke bare for næringslivet og særlig reise-, kultur- og utelivet. Det kommer stadig meldinger om psykiske problemer, mer ensomhet og mer vold i hjemmene. Også mange av dem som ikke er spesielt hardt rammet, begynner å bli slitne etter en unntakstilstand som har var i over et år. Dårlige vaksinenyheter og et vaksinetempo som foreløpig er labert, hjelper heller ikke på humøret.

Spørsmålet er om vi er så slitne at den mye omtalte dugnadsånden begynner å bli svekket. Én bakketopp til, sa statsminister Erna Solberg (H). Det klarer vi nok, men vil noen begynne å sluntre unna hvis det blir snakk om flere bakketopper?

Hvis folk skal følge reglene, må de i hvert fall være overbevist om at de er nødvendige, både av hensyn til dem selv og fellesskapet. Er det fare for at den overbevisningen slår sprekker?

Selv om flertallet fortsatt holder ut, skal det ikke mange unnasluntrere til før det blir økt fare for smitte. Vi så det i Trondheim sist helg, da politiet rykket ut til en rekke privatfester der altfor mange var samlet.

Trondheims-ordfører Rita Ottervik (Ap) er blant dem som legger vekt på at folk må oppfatte reglene som rimelige. Hun sa før pressekonferansen at hun ikke ønsket flere nasjonale innstramminger. Både hun og kommunedirektør Morten Wolden mener at Trondheim og kommunene rundt kan iverksette strenge, lokale tiltak på kort varsel hvis det blir nødvendig.

Det har de sikkert rett i. Men helsemyndighetene og regjeringa er tydeligvis ikke sikre på om alle landets kommuner kan håndtere smitteutbrudd like effektivt som Trondheim har gjort.

De peker dessuten på at det er flere eksempler på at smitten har økt raskt, også på steder der den har vært minimal i lengre tid. I flere kommuner er det dessuten hardt press på smittesporerne, og flere sykehus vil få problemer hvis antallet koronasyke øker mye. Den britiske virusvarianten skaper usikkerhet.

Derfor må vi altså bite tennene sammen til et stykke ut i april. Vi fikk enda en kilevink tirsdag kveld, men får prøve å riste den av oss. Antakelig er det bedre å bruke energien på å holde ut, i stedet for å lure på om de siste innstrammingene strengt tatt er nødvendige i hele landet.