Statsminister Erna Solberg (H) i aksjon i Stortinget nylig. Tirsdag skal hun orientere om nye, nasjonale koronaregler.  Foto: HEIKO JUNGE, NTB

Urimelig å stramme inn enda mer der smitten er null

Smitten øker i Oslo-området. Det bør ikke gå ut over folk i Stjørdal, Røyrvik og Røros.

Tirsdag kommer regjeringa med nye, nasjonale koronaregler. De har signalisert at de vil stramme inn enda en gang. Noen mener det er fornuftig å stenge mest mulig, så blir vi kanskje fortere ferdig med koronasvineriet. De som mener det, vil at myndighetene skal være strengere enn strengt tatt nødvendig og at innstrammingene for sikkerhets skyld skal gjelde over hele landet.

Andre mener det vil være helt urimelig om steder der de knapt har hatt smitte gjennom hele pandemien, skal få svi for at smitten øker noen steder. For det er ikke slik at smitten øker over hele landet, selv om nyhetene gir oss inntrykk av det. Smitten har i det siste økt først og fremst i Oslo-området og i enkelte andre byer, som Kristiansand, Bodø og Tromsø.

- Vi må over en bakketopp til, sier statsminister Erna Solberg (H). Myndighetene er flinke til å fortelle oss hvor alvorlig situasjonen er, og de får god hjelp av mediene. Det ligger i medienes natur å være mest opptatt av det som er dramatisk. Null smitte bryr vi oss ikke så mye om. Mye smitte får derimot stor oppmerksomhet.

Når Erna legger fram de nye tiltakene tirsdag, håper jeg hun husker det hun sa til NTB etter sin nokså innholdsløse tale til folket sist søndag: Smittetrykket er veldig ujevnt omkring i landet. Mange kommuner har lyktes godt med å slå ned utbrudd raskt.

Det må bety at regjeringa ikke trenger å stramme inn stort mer på nasjonalt plan, men overlate til kommunene å bekjempe smitten der den finnes. Enda strengere regler over hele landet kan virke mot sin hensikt. Mange kan oppleve dem som urimelige. Når Erna snakker om bakketopper, bør hun også huske at bakkene ikke er like bratte overalt og at tiltakene må følge terrenget

En rekke steder er det dessuten fare for at skjerpede, nasjonale tiltak vil koste så mye at det ikke er verdt det. Jeg tenker ikke først og fremst på penger, men på belastningene på hver enkelt, særlig på dem som har det vanskelig fra før. Kampen mot koronaen rammer sosialt skjevt. Unge, eldre og ensomme og folk med dårlig økonomi, med rusproblemer og psykiske lidelser tar den verste støyten.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Koronaen vil koste oss mye mer enn vi tror

Lege og medisinprofessor Mette Kalager hadde nylig et godt poeng i et intervju med Nettavisen. Hun sa at myndighetene bør fortelle oss hvor mye lidelse, eventuelt død, tiltakene forhindrer – og hvor mye lidelse de skaper. Hvor mye lidelse tiltakene skaper, er nok ikke lett å regne ut, men jeg er usikker på om regjeringa er tilstrekkelig opptatt av det.

Jeg forstår at myndighetene har behov for å gjenta at situasjonen fortsatt er alvorlig. Informasjon må repeteres for å nå fram til alle. Men situasjonen er ikke alvorlig overalt. I Røyrvik og Namsskogan har de for eksempel ikke hatt et eneste smittetilfelle gjennom hele pandemien.

Flere mellomstore kommuner i Trøndelag har også sluppet billig unna. Røros har for eksempel bare hatt to smittetilfeller, og de kom til Bergstaden i september, via den berømte bussen med pensjonister fra Rogaland. Ut fra det vi vet nå, førte ikke vinterferien til at en eneste rørosing ble smittet og heller ingen oppdalinger.

Situasjonen er lovende også i de trønderske byene. Trondheim har hatt minimale smittetall i lang tid. Stjørdal har nesten ikke hatt smittetilfeller siden slutten av januar. Det samme gjelder Levanger og Steinkjer, og Namsos har hatt minimalt med smitte hele tida.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim sier til Adresseavisen mandag at hun er bekymret for at folk som reiser, kan ta med seg smitte, og at den ustabile situasjonen på Østlandet fort kan spre seg hit.

Men hun sier også at hun gjerne ser at de nasjonale tiltakene ikke blir endret og at det heller blir satt i gang lokale tiltak der det trengs. Der det trengs, er først og fremst der smitten har økt de siste ukene, særlig i Oslo-området.

Der har de lenge jobbet knallhardt med å stoppe smitten. Mange i hovedstaden bor så tett at de har en mye vanskeligere jobb enn resten av landet. Og kampen mot korona i Oslo trenger ikke føre til strengere regler der smitten nærmest er null.

Store deler av Norges-kartet har de siste 14 dagene vært helt hvitt. I de hvite områdene har det ikke vært et eneste smittetilfelle. Vil folk oppfatte det som rimelig hvis regjeringa for eksempel stenger treningssentrene i områder der det ikke finnes smitte?

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her