Her, rett over tunet på gården til Audun Krogstad på Hovin, vil Nye Veier bygge ny E6.  Foto: Morten Antonsen

Ny vei hjelper ikke bygder som sliter

Tror du bygda vil blomstre hvis den får en ny, flott vei? Ny forskning viser noe annet.

Forestillingen om at nye veier er bra for distriktene, har fått kraftig motbør i det siste. Først fikk vi høre om en NTNU-rapport som viser at de positive ringvirkningene av nye veier er begrenset. I de relativt få tilfellene der veibygging skaper vekst og flere arbeidsplasser, skjer det i områder der det bor mye folk fra før. For å si det enkelt, kan nye veier være bra for byene, men ikke nødvendigvis for bygdene.