Politikerne sa ja til å rive en enebolig i Fridtjof Nansens vei, omtrent midt på bildet, og bygge en firemannsbolig. Statsforvalteren har opphevet vedtaket..  Foto: Morten Antonsen

Naboene vant en seier som får betydning for mange

De som kjemper mot fortetting i etablerte boligområder, vant en betydelig seier i forrige uke.

Nei, sa Statsforvalteren. Dere kan ikke si ja til at denne eneboligen på Byåsen blir revet og at det bygges en firemannsbolig i stedet.

Statsforvalteren, som tidligere het Fylkesmannen, brukte riktignok andre ord, som «rettsanvendelsesfeil». Poenget er uansett at Statsforvalteren opphevet et politisk vedtak i Trondheim. Den omstridte fortettinga i Fridtjof Nansens vei ser dermed ut til å bli avblåst.

Det er en stor seier for naboene i boligstrøket i nærheten av Sverresborg. 69 av dem protesterte kraftig på planen om å rive eneboligen og bygge en mye større firemannsbolig i stedet. Det politiske flertallet i Trondheim avviste klagen og sa dermed ja til firemannsboligen. Men nå har altså naboene fått medhold av Statsforvalteren.

Det er ikke bare en stor sak for naboene. Den kan få betydning for mange etablerte boligområder sentralt i Trondheim. Det kan hende sjampanjekorkene gikk i taket i mange nabolag før helgen, både på Byåsen, Singsaker, Tyholt, Lade og i en andre etablerte boligområder.

Også utenfor de mest sentrale strøkene ser vi samme type konflikter. Adresseavisen fortalte mandag om kraftige protester mot fortetting på Charlottenlund.

Politikerne har sagt ja til å rive fire bolighus i Weidemanns vei og bygge 43 nye leiligheter .  Foto: Mariann Dybdahl

Det er ikke rart slike konflikter oppstår. Mange som eier eneboliger med store hager, blir naturlig nok fristet til å tjene godt med penger ved å bygge flere boliger på tomta. Dessuten kan de ofte få medhold i kommunen, for det er vedtatt politikk at Trondheim må fortettes i sentrale strøk.

Fortetting er helt nødvendig, for byen vokser med 2500-3000 innbyggere per år, og den kan ikke ese ut over et enda større område. Det vil føre til transportproblemer og store utslipp, og verdifull matjord kan gå tapt.

Målsetningen om å fortette byen var en av årsakene til at kommunens saksbehandlere og et flertall av politikerne ja til prosjektet i Fridtjof Nansens vei. Alle mente saken var vanskelig, men bare Høyre og MDG sa nei. Siden byen må fortettes, må vi av og til gi dispensasjoner, mente flertallet.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Nybygg i nabolaget setter fortsatt sinnene i kok

Ikke i dette tilfellet, sier Statsforvalteren, som mener ombyggingen er så omfattende og berører omgivelsene i så stor grad at det var feil å gi dispensasjon. En ny reguleringsplan hadde vært nødvendig før kommunen kunne godkjent prosjektet.

Jeg skal ikke gå i detalj rundt lovverket og juridiske vurderinger, men Statsforvalteren har gitt både saksbehandlerne og det politiske flertallet en korreks som de må ta med seg videre.

To nye spørsmål vil melde seg i en rekke fortettingssaker framover: Er prosjektet så omfattende at saksbehandlere og politikere ikke kan gi dispensasjon fra den reguleringsplanen som gjelder? Hvis de sier ja til nybygg, vil Statsforvalteren være enig?

Kommunen har en evig strøm av beslektete saker. I bygningsrådet tirsdag skal politikerne for eksempel ta stilling til klager på fortettinger på Tyholt, mellom Ranheim og Vikåsen og på Saupstad. Hver gang Adresseavisen skriver om betente fortettingssaker, får vi en rekke tips fra andre nabolag om liknende problemer.

LES OGSÅ: Protesterer mot fortetting på Valentinlyst

Politikerne har antakelig gått for langt. De har sagt ja til så mange fortettinger at folk reiser bust så snart de hører ordet. Ingen vil at en brunbeiset vegg plutselig skal stenge for sola eller ødelegge utsikten til fjorden. Motstanden er forståelig, men også problematisk, for byen må vokse mest i de sentrale områdene i mange år framover.

En del politikere har innsett at de i enkelte tilfeller har gått for langt. Da flere av dem var på befaring ved et nytt leilighetsbygg i Oscar Wistings vei på Byåsen i desember, innrømmet de at prosjektet ikke burde vært godkjent.

Politikere å befaring i Oscar Wistings vei før jul. Flere av dem mener dette fortettingsprosjektet ikke burde blitt godkjent.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

De burde heller jobbet for å få fortgang i fortettingen i de sentrumsnære delene av byen der det er uproblematisk. På Nyhavna, for eksempel. Og på strekningen fra Elgeseter gate og sørover mot Kroppan bru. Byen har også andre hull som kan fylles uten at naboene får god grunn til å protestere.

De som skal etablere seg i Trondheim de neste åra, må slippe å sitte i endeløse bilkøer i rushtida. De må kunne bosette seg slik at det blir mer fristende å gå, sykle og ta buss. For at det skal skje, må byen fortettes på en måte som både naboene og Statsforvalteren kan godta.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her