OSLO 20110906. God stemning fra salen da statsminister Jens Stoltenberg var på besøk på AUF sin valgvake i forbindelse med skolevalget. Fra AUFs valgvake i Folkets hus i Oslo. Foto: Marius Knutsen / SCANPIX  Foto: Marius Knutsen/Scanpix

AUFs vervesuksess slår sprekker

Problemet er ikke at AUF selger seg billig, men at nykomlingene ikke ser verdien i å fortsette.

«Følg pengene» er et godt råd når vi skal forstå hvem som har makt og hvorfor. Det gjelder også internt i Ap, men her er det ikke store summer det er snakk om. Siden midten av 1990-tallet, da Trond Giske styrte AUF-skuta, har Arbeiderpartiets ungdomsparti hatt vervekampanjer der ferske medlemmer kan bli med for en tier det første året.

Den snart 30 år gamle praksisen er omstridt. Protestene har en tendens til å øke i styrke når makta medlemsmassen gir, brukes til å påføre moderpartiet nederlag. Få steder har dette vært tydeligere enn i Trondheim Ap. Misnøyen med AUF toppet seg i fjor, da flere lokallag i Trondheim foreslo å endre vedtektene for å svekke ungdomspartiets sterke innflytelse.

Ap-veteraner, med tidligere stortingsrepresentant Kjell Helland i spissen, foreslo i fjor å endre vedtektene i Trondheim Ap slik at AUF ikke får større innflytelse enn moderpartiet. Ifølge Trondheim Ap må vedtektene endres nasjonalt for at det skal skje.  Foto: Terje Svaan

Det er fristende å si at voksen-Ap bør bruke mer energi på å verve nye medlemmer selv, fremfor å klage på ungdommens suksess. Men nye detaljer om AUFs medlemsmasse gir kritikerne vann på mølla. Gjennomtrekket er enormt, viser tall VG har fått tilgang til fra sine kilder. I 2019 var hele seks av ti AUF-ere såkalte «tiere» som var vervet samme år. 70 prosent av medlemmene fra året før hadde forlatt AUF, ifølge avisens beregninger.

I Trøndelag, AUFs største lokallag, er andelen tikronersmedlemmer ifølge VG enda høyere:

  • I 2019 var 81 prosent av medlemmene vervet samme år.
  • Året før var 2504 av 3120 medlemmer «tiere», altså 80 prosent.
  • Fylkeslaget mistet 2633 medlemmer fra 2018 til 2019, mens 2119 nye ble vervet for ti kroner.

Her i byen kjørte AUF massive vervekampanjer før partidemokratiet skulle avgjøre hvem som skulle toppe listene før lokalvalget i 2019. Nominasjonsprosessen ble hard og opprivende. AUF brukte innflytelsen medlemsmassen sikret dem for alt det var verdt, noe som bidro til at deres egen Julie Indstad Hole vant kampen om tredjeplassen mot ordfører Rita Otterviks vilje. Etter valget har ungdomspartiet brukt makta si til blant annet å presse moderpartiet i debatten om byutvikling og matjord.

I andre partier er ikke ungdomspartiets innflytelse knyttet til medlemstall på samme måte. Det forklarer kanskje også hvorfor AUF er alene om å tilby introduksjonsmedlemskap for en tier. Det er ikke vanskelig å forstå at gamle travere som legger ned flere timer for lokallaget, liker dårlig at en 16-åring som knapt husker at hun meldte seg inn, teller like mye når makta skal fordeles.

AUFs tikronerspraksis er omstridt, men ikke ny. Vervemetoden stammer fra midten av 1990-tallet, da Rita Ottervik var generalsekretær i AUF.   Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Alle medlemmer er like mye verdt, svarer AUF. Dessuten er de opptatt av å nå bredt, slik at AUF rommer mer enn bare flinkiser og ungdommer som er født inn i partiet. Tanken er god. Noen melder seg inn fordi de vil være med vennene til Utøya. Andre fordi den søte gutten i parallellklassen er medlem. At gjennomtrekket i en ungdomsorganisasjon er større enn i moderpartiet, er logisk. Men når så få velger å være med videre, vitner det om at AUF er flinkere til å bruke makta medlemmene gir dem, enn å tilby medlemmene et givende sted å være.

Ansvaret er likevel ikke AUFs alene. Ap bør også spørre seg hvorfor ungdomspartiet må bruke så mye av tiden sin på å kjøre rå makt for å få innflytelse i Trondheim og i Trøndelag. Snittalderen til dem som topper Sør-Trøndelags Ap-liste før stortingsvalget i høst, vitner ikke akkurat om at her heies nye, unge stemmer fram.

Forholdet mellom AUF i Trondheim og moderpartiet er fortsatt preget av mistro. Spekulasjonene om hvem som ga VG tallene og hvorfor, er allerede i gang internt i partiet. Tilliten er alt annet enn høy. Det er et mye større problem for Ap enn at AUF tilbyr medlemskap på billigsalg og forklarer kanskje hvorfor så få velger å bli værende.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter