Gjestespaltist Nikolaj Kahn. Foto: MARIANN DYBDAHL, Adresseavisen  Foto: Mariann Dybdahl

Du tenker kanskje på de kinesiske markedene? Jeg tenker på jødene

Verden går fremover, vi får avanserte vaksiner raskt, vi smittesporer via app. Men jødene får fortsatt skylden for pandemier.

Covid-19 er ikke den første pandemien vi opplever. Selv om det er en ny sykdom og med nye utfordringer de færreste av oss i Europa har måttet forholde oss til, er det noe kjent med sykdommen. Vi har hørt det før. Årsaksforklaringene, sykdommens opprinnelse. Du tenker kanskje på de kinesiske våtmarkeder? Det tenker ikke jeg på.