Ragnarok males på en vegg i Innherredsveien, Buran/Lademoen Foto: VEGARD EGGEN  Foto: Vegard Eggen

Også byfolk må rope høyt for å bli hørt

Avstanden til makta kan føles like lang for en aleneforsørger på Lademoen som for en sauebonde i Lierne.

Mens bygdene trues av fraflytting og forgubbing, vokser antall byområder med fattige barnefamilier. Segregeringen øker, særlig i og rundt Oslo. Trondheim er ingen delt by, men også her er forskjellene store. Andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, er for eksempel fire ganger så høy i Midtbyen og på Lademoen som i byen sett under ett.