Foto: Tegning Karl Gundersen

Er det best å overlate historien til historikerne?

Det kan straffe seg å utfordre historikere og det norske selvbildet av krigen. Bare spør skaperne av «Atlantic Crossing» og forfatter Marte Michelet.