Mange studenter har brukt mye tid hjemme de siste månedene. Her er Jenny, som studerer ved NTNU, men som har hjemmeundervisning i Sarpsborg. Nå vil enkelte også sende elevene i grunnskolen hjem.   Foto: Berit Roald, NTB

Situasjonen er ikke så alvorlig at ungene bør sendes hjem

NTNU har hjemmeeksamen. Nå er det snakk om at skolene skal slutte tidligere før jul. Begge deler har store ulemper.

Barn og unge skal skjermes. Det er en av regjeringens og helsemyndighetenes aller viktigste retningslinjer når de vurderer hvor strenge koronatiltak vi må leve med. Likevel blir noen overivrige og vil sende hjem de unge.

Det er mange gode grunner til at de yngste skal leve mest mulig normalt, selv om vi fortsatt befinner oss i en unntakstilstand. Noen trives riktignok med hjemmeundervisning, men de fleste vil nok tape på at de ikke får møte lærere og klassekamerater. Barn som har det vanskelig hjemme, kan dessuten få det verre hvis de ikke kan ha tett kontakt med de voksne på skolen.

Samtidig foreslår kommunalråd Erling Moe (V) at skolene i Trondheim tar juleferie flere dager tidligere enn planlagt, at de avslutter semestret 18. desember i stedet for 22. Det ligger nok gode intensjoner bak. Han vil unngå at elever, lærere og foreldre må tilbringe jula i karantene.

Moe har fått kraftig motbør, blant annet fra lærer Mats Ramo og Senterpartiets Marte Løvik. Smittesituasjonen i Trondheim er dessuten ikke så alvorlig at tidligere juleferie er nødvendig. Vi har sett noen få eksempler på smitteutbrudd på enkelte skoler i det siste, og flere er satt i karantene. Men det er ikke dramatisk, selv om det kan virke sånn, siden hvert eneste smittetilfelle blir grundig omtalt i mediene.

Skolene skal selvfølgelig være nøye med smittevernet, og hjemmeundervisning kan nok bli nødvendig hvis det oppstår spesielle situasjoner. Men verken skoleledere eller lokalpolitikere må glemme at skolenes hovedoppgave fortsatt er å sørge for at ungene lærer best mulig.

Noen er blitt overivrige. Tidlig i november ville for eksempel fylkeskommunen i Troms og Finnmark stenge alle de videregående skolene i fylket, også i kommuner der det nesten ikke fantes smitte. Fylkesmannen satte foten ned. Helsedirektoratet ga også klar beskjed: Rødt nivå er ikke det samme som hjemmeskole.

Dermed spørs det om Hoeggen skole tar i for hardt. Siden deres egen skole blir pusset opp, går elevene på Brøset, der også elever fra Lilleby får undervisning. 700 elever og ansatte er samlet på Brøset. Rektoren på Hoeggen beordrer derfor hjemmeundervisning uka før jul. Han er redd for at det kan oppstå smitte og vil være føre var for å unngå karantene. Men er «føre var» en god nok grunn til å gi elevene hjemmeundervisning, slik smittesituasjonen er i Trondheim?

«Føre var» er også mye av begrunnelsen for at NTNU har hjemmeeksamener. Eksamensperioden før jul starter denne uka, og mange studenter har nok allerede reist hjem til mor og far, siden mye undervisning har vært digital i flere uker. En god del studenter trenger kanskje ikke å komme tilbake etter jul, heller.

Mange av dem vil få digital undervisning også i vårsemestret. Dessuten er det allerede bestemt at også vårens eksamener blir digitale, uansett hvordan smittesituasjonen blir når vi nærmer oss sommeren. Dermed kan studentene spise gratis middag med mor og far i lang tid, i stedet for å drikke øl i Studentersamfundet.

Ensomheten blir kanskje ikke så trykkende når du trekker deg tilbake til barndomshjemmet i stedet for å sitte alene på en hybel. Men det er slett ikke bra for studentmiljøet i Trondheim – som hittil har vært landets beste.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Koronaen vil koste oss mye mer enn vi tror

Jeg forstår at NTNU har behov for å planlegge i god tid, men å bestemme i november hvordan eksamen skal foregå om et halvt år eller mer, er kanskje i overkant «føre var»? Særlig siden det er håp om at de nye vaksinene vil gjøre smittesituasjonen atskillig bedre om noen måneder? Dessuten har det i høst vært mindre smitte blant studentene enn ellers i befolkningen i Trondheim.

Det finnes ikke noe fasitsvar på slike spørsmål, og kanskje er det nødvendig å planlegge i så god tid for at hjemmeeksamenene blir best mulig. Mange studenter har også ivret for å få en tidlig avklaring.

Igjen dreier det seg om den vanskelige balansegangen som har skapt hodebry helt siden koronaen brøt løs. Strengt smittevern fører til betydelige ulemper, og det gjelder å finne riktig balanse. På skoler og universitet kan det være ekstra vanskelig å finne den. Men hensynet til de unge må veie tungt.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her