Tomt for planlagt ny skole i Trondheim sentrum, Ladejarlen og Kunstindustrimuseet: Tre eksempler på hvordan det offentlige ikke tenker bærekraft, mener Daniel Johansen.   Foto: Håvard Haugseth Jensen/Therese Alice Sanne

Tre eksempler på elendige grønne valg i Trondheim

Vi er besatte av å bygge nytt og grønt. Det kan rasere klimaet.

Dette kan ikke gjentas ofte nok: 40 prosent av verdens utslipp går til produksjon av byggematerialer og nybygging. 20-30 prosent av alt avfall i Europa stammer fra bygninger. Skal vi berge klodens klima, må vi gjenbruke all eksisterende bebyggelse før vi reiser noe nytt. Her er et lite eksempel på hvorfor dette har en god effekt:

Selskapet Civitas sammenlignet for noen år siden de langsiktige klimagassutslippene fra en tregård på Bakklandet fra 1812, med byggingen av et lavenergihus. Det de fant var oppsiktsvekkende: Byggingen av det nye huset skapte så store utslipp at man måtte fyre i det uisolerte laftehuset på Bakklandet i 25 år før man hadde sluppet ut like mye klimagasser. Det gamle tømmerhuset hadde også stort potensial for å bli mer energieffektivt med isoleringstiltak.

Gikk du glipp av folkemøtet om byutvikling? Se hele sendingen her.

LES OGSÅ: Fylkeskommunal hushai

Ladejarlen ønskes solgt av fylkeskommunen. - Våre offentlige etater og institusjoner burde ha fungert som lokale og regionale motorer for gjenbruk av bygninger, men det motsatte skjer, skriver spaltisten.   Foto: Håvard Jensen

Verden må redusere klimagassutslippene og energiforbruket nå, ikke om 20 eller 30 år. Derfor er gjenbruk ikke bare grønnere enn nybygg, men faktisk en forutsetning for at vi skal nå klimamålene til 2030. Sintef gikk 25. mars i år ut med dette som et offentlig råd til nasjonen Norge.

Våre offentlige etater og institusjoner burde ha fungert som lokale og regionale motorer for gjenbruk av bygninger, men det motsatte skjer. Ropet etter fleksible og energieffektive nybygg har aldri vært kraftigere, eldre offentlige bygninger fraflyttes i et vanvittig tempo og dette begrunnes ofte med hensyn til klima.

LES MER AV VÅR SPALTIST: La oss kalle en spade for en spade: Bil forpester ethvert bysentrum

Ei tomt på Øya kan bli benyttet til å bygge ny skole. Seks hus og en parkeringsplass ved Finalebanen foreslås brukt som tomt.   Foto: Håvard Haugseth Jensen

La oss se på noen illustrative mangler på bærekraft fra de siste ukene i vår egen by:

Hvorfor skal den jevne nordmann orke å satse på gjenbruk når ingen offentlige institusjoner føler seg forpliktet til det? Når ugunstige planløsninger, strømregningen, etterslep på vedlikehold, eller usedvanlig stivbeinte forskrifter kan forsvare at tusener av kvadratmeter med varige, påkostede, offentlige bygninger tømmes eller jevnes med jorda hvert år? Dersom byggeforskriftene har gjort det umulig eller umenneskelig kostbart å gjenbruke eldre bebyggelse, er disse faktisk til hinder for det grønne skiftet og må endres.

LES OGSÅ: Koronakrisen kan berge både vipa og Trøndelags egenart

Hvorfor skal den jevne nordmann orke å satse på gjenbruk når ingen offentlige institusjoner føler seg forpliktet til det? spør Daniel Johansen. Bildet viser Kunstindustrimuseet.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Hvorfor skal en vanlig mann eller kvinne orke å holde ut i det gamle når vårt fyrtårn i forskningen på det grønne skiftet, NTNU, straks skal rømme fra 89 000 kvadratmeter med eldre bygninger, og bruke 11,6 milliarder offentlige kroner på å reise 92 000 kvadratmeter nybygg? Og alt dette for å realisere drømmen om et samlet universitet i sørenden av sentrum. Det skal udiskutabelt bli fint for bymiljøet å få humaniora og samfunnsvitenskap nært Midtbyen, men sentrumsnære historikere er til liten trøst for klimaet. Om hver kvadratmeter av det nye campus får plusshusstandard, vil utbyggingen uansett spy ut klimagasser som et sovjetisk kullkraftverk.

I et ærlig klimaregnskap er det å rive eller rømme eksisterende bebyggelse for å tvinge fram nybygg en like skitten praksis som kullindustri.

Det å bygge nullutslippssamfunnet vil ta livet av planeten. Skal vi klare å berge klimaet må vi mane besettelsen av nybygg ut av både vår verden og det offentlige Norge!

Old is the new green!

LES OGSÅ: Pokker ta deg, pest

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter