Foto: LARS PEHRSSON / SCANPIX

Korona forstørrer problemene i eldreomsorgen

Korona er ikke problemet i norsk eldreomsorg. Korona har fremhevet problemet. 

De aller fleste skjønner nok hvorfor sykehjem har strenge besøksregler. Viruset må ikke få løpe løpsk de stedene vi har samlet de i den mest utsatte risikogruppen under samme tak.

Men selv om jeg er enig i dette, er jeg bekymret også. For vi må ikke underslå hvor viktig rollen til de pårørende er i eldreomsorgen. Det er ikke bare svært viktig for pasientenes mentale helse, de har også en funksjon som jeg føler vi har lett for å overse. Nemlig at de pårørende er første ledd i kvalitetskontrollen i eldreomsorgen. De er i posisjon til å være først ute med å si ifra om kritikkverdige forhold innenfor sykehjemmets fire vegger.

At dette innsynet i år har vært svært begrenset, har vært en påkjenning. Jeg er pårørende selv. Min morfar er innlagt på sykehjem i Kristiansund. Der bor han på dobbeltrom, i strid med loven, og vi rundt ham opplever at han ikke får den pleie-kvaliteten han fortjener og trenger.

Midtnorsk debatt: Nybygg i nabolaget setter fortsatt sinnene i kok

Å vise sin misnøye har imidlertid vært vanskelig. Siden man nå om dagen ikke har muligheten til å se sykehjemmet fra innsiden med egne øyne, blir terskelen for å slå alarm mye høyere. At det i tillegg hersker en forståelse blant pårørende om at strenge tiltak er nødvendig, hever terskelen ytterligere. Men det er viktig at vi pårørende forsøker å se gjennom tåkelaget pandemien skaper.

Selv om man skal ta pandemien med i betraktningen, må vi ikke la den bli en unnskyldning. Jeg tror ikke det er koronaen som er hovedproblemet i norsk eldreomsorg. Vi trenger mer kapasitet og kompetanse.

I forrige uke ropte sykehjemsansatte i Trondheim «varsku» om tingenes deprimerende tilstand. De beskriver en hverdag med stadig høyere arbeidsbelastning, som igjen fører til uverdig behandling av pasientene. Bildet sykepleierne tegner er med på å beskrive den store, onde sirkelen vi begynner å ane konturene av i norsk eldreomsorg.

De som legges inn på sykehjem er sykere enn før. Dette krever mer av de ansatte og skaper en mer hektisk arbeidsdag. Nyutdannede får sjokk av arbeidsforholdene og slutter, mens ufaglærte tar over. Flere eldre er på vei, og mens behovet for fagfolk er stort, er det alt for lite attraktivt å jobbe som det. Til slutt går naturligvis alt på bekostning av omsorgskvaliteten og verdigheten til pasientene.

Nå som den store etterkrigsgenerasjonen nærmer seg 80, er eldrebølgen rett rundt hjørnet. Pandemien har kanskje gitt oss en liten forsmak på hvordan den vil være. Det er god grunn til bekymring.

Midtnorsk debatt: Flere hoder og hender er ikke nok

En jobb på et sykehjem består av mer enn å tørke folk bak og mate demente med grøt. Det finnes knapt en mer kompleks pasientgruppe enn de eldre. Variasjonene i pasientenes behov er store. En sykepleier bør ikke bare ha kunnskap til å dekke de individuelle behovene, men også ha evnen til å se det store bildet.

Jeg synes ikke det er urimelig å lure på om alle ufaglærte har denne evnen. Én ting er å utføre arbeidsoppgavene sine effektivt og samvittighetsfullt – noe som er vel så viktig er å skjønne hvorfor man utfører dem. De faglærte vil kunne se sammenhenger som ufaglærte ikke nødvendigvis ser. Sammenhenger mellom det praktiske aspektet ved pleien og verdighet, for eksempel.

Som pårørende er det fort gjort å ta ut frustrasjonen sin på den enkelte sykepleier eller det enkelte sykehjem. Vi må ikke glemme at de også er offer i denne saken. Eldreomsorgen er full av ansatte som brenner for jobben sin og som jobber livet av seg for å gjøre tilværelsen til pasientene så bra som mulig. Problemet er at de må jobbe livet av seg. Problemet ligger i systemet.

Midtnorsk debatt: Ikke la koronaen ødelegge kjøpepresset for deg

Regjeringen har siden mars snakket mye om at vi må slå ring rundt de svakeste i samfunnet og passe ekstra godt på de som er spesielt utsatt. Dette må vi også gjøre når det ikke er pandemi. For problemene på norske sykehjem handler ikke om korona – de har blitt synliggjort av korona.

Det haster å prioritere eldreomsorgen. Tendensen vi ser i dag er en trussel mot velferdssamfunnet. Skal vi fortsette å kalle oss «verdens beste land å bo i», så må pliktoppfyllende og lovlydige skattebetalere kunne eldes med en viss verdighet. Det er ikke nok å dekke basisbehovene deres. Man skal tilrettelegge for at eldre skal kunne leve, ikke bare holde dem i live. Et sykehjem skal ikke bare være et oppbevaringssted for risikogruppa – det skal være et hjem.