Førsteklassingene står foran et langt løp og trenger et godt skoletilbud. Skoleopprøret i Trondheim bør føre til at politikerne syr sammen et bedre budsjett for neste år.  Foto: Terje Svaan

De kan ikke ramme det mest dyrebare vi har

Trondheims-politikerne har ikke noe valg. De må plusse på budsjettet og sørge for at ungene våre får et godt skoletilbud.

Vi står midt oppe i et skoleopprør i Trondheim. Foreldrene protesterer, lærerne snakker om lovbrudd, og rektorstillingene er lite attraktive. Opprøret er høyst forståelig, for det har vært trange tider i skolene i byen i mange år.

Temperaturen i skoledebatten har økt kraftig de siste ukene. Først fortalte Adresseavisen at det er stor gjennomtrekk blant rektorene. Mange slutter riktignok fordi de går av med pensjon, men det er ikke lett å erstatte dem. Rektorene har mye ansvar og sliter med trang økonomi.

Kommunedirektøren la deretter fram et forslag til skolebudsjett som virkelig hisset opp gemyttene. Hvis politikerne vedtar forslaget, vil mange skoler få store vanskeligheter også i 2021. Rektoren og lærernes tillitsvalgte ved Åsveien skole forteller for eksempel at de fra før har mistet 13 årsverk og fått over åtte millioner mindre å rutte med.

Flere andre historier bekrefter det dystre bildet. Adresseavisen fortalte onsdag at over halvparten av byens skoler lå an til å gå med til dels betydelige underskudd første halvår. Trondheim klarer heller ikke å innfri lærernormen. Den ble vedtatt i Stortinget 2018 og setter klare begrensninger på antall elever per lærer.

Normen fører blant annet til at når økonomien er trang, blir det blir mindre penger til annet personell på skolene. Kommuneadministrasjonen kan mene hva de vil om lærernormen, men når de vil budsjettere ut fra at den forsvinner fra 2022, viser det tydelig hvor anstrengt skoleøkonomien er.

Jeg skal spare leserne for innfløkte tall og statistikker. Vi trenger ikke fordype oss i kroner per elev og sammenlikninger med andre byer for å forstå at noe må gjøres. De som kjenner skolen best, har gitt klar beskjed. Saken handler dessuten om hverdagen til ungene våre. De er det mest dyrebare vi har, så det er ikke rart at mange protesterer. Saken handler forresten ikke bare om hverdagen, men om framtida.

Alle partier kappes om å være skolepartier. Utdanning og kunnskap danner grunnlaget for det vi skal leve av når oljealderen tar slutt. Hvis vi skal bygge opp et kunnskapssamfunn, kan vi ikke svekke grunnmuren. Partiene er også opptatt av å hjelpe elever som sliter – og i skoledebatten i Trondheim har vi får høre at det er de svakeste som rammes hardest.

Politikerne må derfor tenke seg godt om før bystyret skal vedta det endelige budsjettet i midten av desember. Første slag står i formannskapet 1. desember.

Venstre, KrF og Høyre i Trondheim har allerede sagt at de vil styrke skolebudsjettet. Partiene som sitter med makta, har vi hørt mindre fra. Ordfører Rita Ottervik (Ap) sa til NRK noe i retning av at de må finne en løsning, men holder ellers kortene tett til brystet.

Å sy sammen budsjett er aldri enkelt, og det trengs penger både til helse og eldre. Men Arbeiderpartiet kan vanskelig lukke øynene for skoleengasjementet. Partiet sliter fra før. Et stort antall frustrerte foreldre på nakken ikke vil gjøre det lettere for dem.

Ap bør dessuten merke seg at stadig flere foreldre og lærere nevner pengene som kommunen bruker på forberedelsene til VM på ski i 2025. Arbeidet i Granåsen er allerede i gang, og prislappen vil bli på mange hundre millioner.

Det har kommunen råd til. Da må de sannelig også bruke noen millioner slik at ungene får et godt skoletilbud, mener mange. VM kan bli en verdifull begivenhet for byen. Men arrangementet blir nok ikke omgitt av den entusiasmen som trengs hvis folk får følelsen av at en hoppbakke blir prioritert høyere enn skolebarn, syke og eldre.

Derfor vil det bli en stor overraskelse om Ap ikke går inn for flere justeringer på budsjettforslaget. De 7,3 koronamilliardene som regjeringen nå bevilger til norske kommuner, kan gjøre det lettere å legge fram tall som flere vil akseptere. Det kan hende Ap vil forsøke å senke forventningene ved å si at situasjonen ikke er så ille som vi får inntrykk av. Men engasjementet er så sterkt at det stilner nok ikke før det kommer et betydelig skoleløft.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her