Foto: THERESE ALICE SANNE

Der smittevern og folkeskikk møtes

Å følge Folkehelseinstituttets råd om smittevern på buss burde ikke være noe problem. De fleste av dem ligger i nordmannens natur.

Smitten øker i landet, og Trondheim kommune ser seg nødt til å skjerpe smittevernanbefalingene sine. Blant annet anmodes nå alle sterkt til å bruke munnbind i kollektivtransport i rushtrafikken. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

Siden pandemien kom, har bussen vært min største bekymring. Det er ingen andre steder jeg oppholder meg så lenge, så tett på fremmede mennesker i løpet av en dag. Jeg tvinges til og med til å ta på knapper og håndtak som fremmede har tatt på. Jeg har naturligvis forsøkt å støtte meg til rådene fra FHI, men har kun funnet begrenset med trygghet i disse. For selv om de er gode, overlapper mange av dem mistenkelig med den urnorske busskutymen som alltid har eksistert. Det er vanskelig å kritisere rådene, men noen av dem fremstår i overkant selvsagte. La oss gå gjennom dem. «Ikke ta buss om du er syk.»

Et godt råd som vi alle bør følge. Jeg liker jo å tro at dette sier seg selv. Det samme gjelder rådet om god hoste- og nysehygiene. Å ikke nyse fremmede i fjeset er ikke bare viktig sett fra et smittevernperspektiv, det er også svært grunnleggende høflighet.

«Er reisen nødvendig?»

Ja. Svaret på dette er ja. Jeg kan selvsagt kun snakke for meg selv, men hadde ikke bussturen vært absolutt nødvendig, ville jeg aldri vært på bussen. Aldri i mitt liv har jeg tatt buss for moro skyld. Hverken før eller under koronapandemien.

Midtnorsk debatt: Utrolig at vi ikke tar vare på det fineste vi har

«Unngå å reise når mange skal samme vei.»

Dette rådet faller innunder kategorien «lettere sagt enn gjort». Det er nemlig vanskelig å gjennomføre om man kun reiser med buss når man vurderer det som nødvendig. Det pleier nemlig å være mange andre som også vurderer bussreisen sin nødvendig akkurat da, og de skal som regel samme vei. Jeg, som mange andre, tar nemlig buss til jobb. Om jeg følger rådet om å «vente på neste buss» vil resultatet være at jeg kommer for seint. Erfaringsmessig er det i tillegg sjelden at neste buss er mindre stappfull.

«Hold avstand.»

Dette rådet faller innunder kategorien «selvfølgelig skal man holde avstand til fremmede mennesker på bussen». Slik har det jo alltid vært, har det ikke? Å unngå mellommenneskelig kontakt på bussen er jo en tradisjon norskere enn å sparke bunadshatter av lange pinner. En norsk hjerne vil på rent og skjært instinkt kalkulere seg frem til hvilket punkt i bussen som er lengst unna alle andre, umiddelbart etter påstigning. Glem enmetersregelen – gi meg fire-fem meter.

Det som er synd med «hold avstand»-regelen er at den i tillegg til å være helt selvsagt, ofte er fysisk umulig å overholde. Om alles nødvendige busstur går samtidig og samme vei, er det vanskelig å holde avstand. Og det er grunn til å tro at det blir enda vanskeligere i tiden fremover.

Jeg har inntrykk av at mange følger rådet om å «finne alternative transportmidler» til jobb og skole. De mye omtalte elektriske sparkesyklene er for eksempel blitt et populært fremkomstmiddel. Jeg stiller meg imidlertid tvilende til hvor godt disse vil takle trøndersk holkeføre. Nå som vinteren er like om hjørnet, må vi forvente en ekstra pågang på bussen.

Vi busspassasjerer har ansvar for å passe på hverandre nå om dagen. Og det finnes områder med voldsomt forbedringspotensiale. Som Snorre Valen påpeker i en kommentar i Nidaros, så er det sær-trønderske fenomenet «å brøyte seg inn på bussen, før folk har kommet seg av» en ren og skjær uting. Dette er den mørke siden ved trøndersk bysskutyme. Det er en irriterende uting selv i et smittefritt samfunn. Nå om dagen er det direkte farlig.

Midtnorsk debatt: Jägermeister-mobben har hatt hendene fulle denne helga

Det er likevel mitt inntrykk at de fleste rådene følges forholdsvis bra på bussen. Men med tanke på at de i stor grad kan oversettes til «gjør som dere alltid har gjort», så er kanskje ikke dette så rart.

Altfor ofte står jeg på en overfylt buss. Det er ubehagelig. Kanskje vil økt munnbindbruk være en løsning. Eller kanskje er det behov for flere bussavganger på tidspunktene hvor trykket er størst. Om trykket øker, vil vi i alle fall trenge mer enn selvfølgelige beskjeder om å holde én meter avstand. Såfremt ikke en fra FHI kan demonstrere hvordan man gjør dette uten å måtte trosse fysikkens lover.