Direktør Åshild Adsen på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum må stenge dørene for å berge verdifulle gjenstander og sørge for nødvendig vedlikehold.  Foto: Morten Antonsen

Utrolig at vi ikke tar vare på noe av det fineste vi har

Huseiere flest innser at det lønner seg å ta vare på huset sitt. De som har ansvar for mye større verdier, er ikke alltid så nøye på det.

Problemene har vært kjent i mange år. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata er i elendig forfatning. I fjor måtte museet stenge utstillingen i kjelleren på grunn av vannskader. Om noen måneder må de stenge enda en gang. Lokalene bak den vakre fasaden er i så elendig forfatning at museet må tømme magasinene og foreta helt nødvendig vedlikehold.

Nå har Adresseavisen fått innblikk i en rapport som viser at forholdene er enda verre enn vi trodde. Multiconsult, som har kartlagt den byggetekniske tilstanden, mener det totalt vil koste nærmere 100 millioner kroner å få bygningen i god nok stand. Mange nødvendige utgifter er ikke tatt med i rapporten, og museets direktør Åshild Adsen tror den totale prisen blir på rundt 300 millioner.

Rapporten forteller blant annet at det elektriske anlegget ikke er skiftet siden det ble satt opp i 1967. Lokalene har ikke automatisk brannslukking, og brannfaren er stor. Klimaregulering mangler, mange vinduer er i svært dårlig stand. Og så videre. Det er nesten ikke til å tro at mange av Trondheims fineste gjenstander er blitt oppbevart under så dårlige forhold i så mange år.

LES OGSÅ: Slo alarm om elendige forhold i fjor

De fleste huseiere har forstått at jo lenger du venter med å vedlikeholde huset, desto dyrere blir det. Men i Kunstindustrimuseet har de latt det skure og gå. Det vil si, det er ikke museets folk som har latt lokalene forfalle. De har lenge vært opptatt av behovet for vedlikehold, og museets forrige direktør, Jan-Lauritz Opstad, la fram planer for et tilbygg allerede for 12 år siden.

Når ingenting har skjedd, har det nok sammenheng med at det i lang tid var statens ansvar å sørge for at museet var i forsvarlig stand. Som vi vet, er det lang vei fra Munkegata til staten, som i dette tilfellet må bety Kulturdepartementet.

Etter at museet i 2012 ble med i paraplyorganisasjonen Museene i Sør-Trøndelag, har ansvaret vært fordelt mellom staten, fylkeskommunen og Trondheim kommune. Dermed er avstanden blitt mye kortere. Det er bare noen meter fra museet til rådhuset – uten at det har hjulpet.

Politikerne i rådhuset innrømmer at de ikke har hatt god nok innsikt i situasjonen. Men både tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) og hennes etterfølger Abid Raja (V) er informert, og dermed må det skje noe i løpet av kort tid.

LES OGSÅ: Skei Grande kom for å se på skadene

Museene i Sør-Trøndelag bør få fortgang i arbeidet med å utrede nye lokaler for både Kunstindustrimuseet og Trondheim kunstmuseum. Også de sliter med elendige forhold.

Spørsmålet er om de to institusjonene skal samles under samme tak og hvor i byen det i så fall skal skje. Saken er under utredning og skal etter planen være klar til politisk behandling i desember neste år. Vi kan få en omfattende debatt om ulike løsninger, og tomtevalget vil nok engasjere mange. Deretter vil det ta lang tid før finansieringen er på plass.

Kan vi virkelig vente så lenge, eller er det håp om at offensive kulturpolitikere vil sette saken såpass høyt på dagsordenen at vi får en raskere avklaring? Kanskje vil det hjelpe om kulturkomiteen på Stortinget kommer på besøk, slik de etter planen skulle gjort mandag?

Politikerne må i hvert fall legge til side alle forestillinger om at vedlikehold er kjedelig. Selv om mange synes det er mer stas å klippe snorer og åpne nybygg, er vedlikehold i mange tilfeller helt avgjørende, ikke minst i Munkegata.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Det viktigste er hva et nytt museum skal inneholde

Museet som ble tegnet av arkitekten Herman Krag og sto ferdig i 1968, er en verdifull bygning i seg selv. Den rommer dessuten enorme verdier: Mer enn 20 tepper av vevkunstneren Hannah Ryggen, store mengder moderne kunsthåndverk og design, Skandinavias største motesamling og møbler fra 1950-tallet da skandinavisk design var noe av det hotteste i verden.

Museet er et nasjonalt ansvar, og forfallet kan ikke fortsette. I likhet med kunstmuseet og Olavshallen trenger de et kraftig løft. Det er dessuten ingen tvil om at det er Trondheims tur til å få nye kulturbygg. Stavanger og Kristiansand har de siste årene fått nye konserthus med en samlet prislapp på tre milliarder kroner. Det bygges kulturhus for nærmere 15 milliarder kroner i hovedstaden.

Kulturkomiteen må komme seg til Trondheim så snart som mulig.