Elgeseter gate 30B er den flotteste og mest verneverdige av de tre jugendgårdene som nå blir bevart.   Foto: Vegard Eggen

Traurig gate kan få nytt liv

Ap snudde i Elgeseter gate. Betyr det at vi vil få en annen type byutvikling framover?

Først og fremst er det grunn til å være glad for at bystyret nå har bestemt at tre verdifulle jugendbygninger blir tatt vare på. Når Elgeseter gate 4, 6 og 30B blir pusset opp og tatt i bruk, er det gode muligheter for at de blir attraksjoner i en del av Trondheim som vil få nytt liv de neste årene. Vedtaket peker dessuten framover og kan tyde på at mer miljøvennlige holdninger, ikke minst i Arbeiderpartiet, vil styre byutviklingen de neste årene.

Det har vært stort engasjement på begge sider i saken. Mange, også i Ap, har ment at bygningene må rives for å gi plass til trafikk og brede fortau. Men vi har de siste årene fått en større forståelse for at det på flere måter er lønnsomt å ta vare på Trondheims historiske særpreg. Også Høyre har i det siste gått inn for å bevare bygningene. De forlanger riktignok at gata da må få sidestilt kollektivfelt – et forslag som flertallet i bystyret sa nei til.

Flere og flere har også forstått at privatbilismen i sentrum må reduseres kraftig de neste årene. Det betyr at Elgeseter gate først og fremst vil bli en strekning for kollektivtrafikk inn og ut av Midtbyen. Når det nå viser seg at busstrafikken kan avvikles på en god måte selv om de tre bygningene står, ville det vært helt feil å rive dem.

Vi kan innvende at de tre bygningene burde vært berget og pusset opp for lenge siden, men det har hengt et rivingsvedtak over dem helt siden 1950. Først nå har det politiske flertallet fått en såpass oppdatert bevissthet om byutvikling at de kunne bevares.

Tida for å bevare dem har ikke vært moden før nå.

Undersøkelser viser dessuten at de over hundre år gamle bygningene er i helt akseptabel stand. Asplan Viak peker på at utbedringer naturlig nok er nødvendig, men konkluderer med at det er fullt mulig å oppgradere alle de tre bygningene slik at de kan tas i bruk, samtidig som det opprinnelige særpreget kan tas vare på. Vi kan også merke oss at Koteng Eiendom anser bygningene som «flotte og bymessige» og at de vil bli «attraktive i bruk».

LES OGSÅ: Ivar Koteng kjøper gjerne jugendgårdene

Etter årelang strid endte saken med et godt vedtak torsdag kveld. Nå gjenstår neste kapittel: Bygningene må tas i bruk på en fornuftig måte, med kafeer og butikker i første etasje og i samspill med utbyggingen av det nye universitetsområdet.

Framtidig boligbygging mot Sluppen vil også bidra til mer folk i Elgeseter gate. Den fortoner seg som nokså traurig i dag, men det er fullt mulig å gi den nytt liv. Da vil variert bebyggelse og spor av fortid være en stor fordel.

I tillegg til at mange vil juble over vedtaket, kan vi merke oss at Ap stemte helt i tråd med sin nye bypolitikk. Partiet har vedtatt retningslinjer for bypolitikken som innebærer en kraftig kursendring på flere områder. De vil blant annet ta vare på byens historiske særpreg. Hvis partiet hadde gått inn for å rive noen av de tre bygningene, hadde de stemt i strid med sin nye politikk.

I tillegg til at de berget jugendgårdene, ga bystyret enstemmig støtte til Trygve Bragstads (H) forslag om å gjøre lystgården Devle gård mer tilgjengelig for publikum. Det er ikke hver måned vi opplever så positive bystyremøter.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Klarer Rita å snu etter 17 år?