Ap har i grove trekk sagt ja til Midtbykvartalet, som kan bli omtrent slik, sett fra Olav Tryggvasons gate. Nå vil partiet bevare Midtbyens særpreg og utvikle trebyen.  Foto: Illustrasjon: Jarmund / Vigsnæs A/S Arkitekter

Klarer Rita å endre kurs etter 17 år?

Ap vil skape en triveligere, billigere og mer klimavennlig by. Da må de endre kurs fullstendig. Klarer de det?

Arbeiderpartiet i Trondheim er i ferd med å endre bypolitikk. Ei gruppe i partiet har lagt fram et forslag til et nytt handlingsprogram som er fullt av gode intensjoner. Ren luft, mange flere barnefamilier i sentrum, rimelige boliger og vern av matjord er noen stikkord.

De fleste partiene i Trondheim ønsker seg det samme, men de har helt ulike syn på hvordan de skal få det til. For å si det enkelt, ser Høyre og Frp med blidere øyne på utbyggernes planer enn venstresida og småpartiene. Ap har det vært vanskeligere å plassere. Gjennom store deler av Rita Otterviks 17-årige regime har de har lagt seg på en svingete middelvei. I mange byutviklingssaker har de stemt sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Jeg kommer tilbake til seks omstridte saker der de tre partiene har spilt på samme lag.

Nå skal det visstnok bli andre boller, i hvert fall hvis representantskapet i partiet etter all sannsynlighet godkjenner forslaget til handlingsplan når de møtes torsdag. Forslaget inneholder mye som Høyre og Frp ikke blir særlig begeistret for. SV og Miljøpartiet De Grønne vil derimot være enige i flere punkter, og Venstre og KrF vil også nikke til en god del av forslagene. Sp vil i hvert fall sette pris på at Ap nå skal sette jordvern høyt på prioriteringslista.

Det har allerede vakt oppmerksomhet at Ap antakelig vil snu i Overvik-saken. De vil ikke lenger bygge på dyrkamark og vil stoppe all videre utbygging i området, hvis det som allerede er vedtatt, «ikke er juridisk bindende for kommunen». Her ligger nok den kraftigste kursendringen, for med Ap ved rattet har Trondheim vært en av de kommunene i Norge som har bygd ned mest matjord de siste åra.

Handlingsprogrammet sier også at Ap skal føre en mye strengere klimapolitikk – og i boligpolitikken er de på linje med SV, som har gått inn for en tredje boligsektor i Trondheim. Det vil si at kommunen skal legge til rette for rimelige utleieboliger, en målsetning som allerede er vedtatt i bystyret.

Ap vil ellers ha større kulturaktivitet, aktive bydelssentra og en levende midtby. Der vil de bevare særpreget og utvikle trebyen.

Det nye handlingsprogrammet vil bety at partiet må stemme annerledes enn de har gjort i flere omstridte saker de siste årene. Overvik er den mest omtalte. Der har partiet vært på utbyggernes side, sammen med Høyre og Frp, helt til de nå ser ut til å snu.

Trondheim stasjonssenter er sak nummer to der Ap, Høyre og Frp har sørget for flertall for en omstridt utbygging. De har gitt klarsignal for ny jernbanestasjon og et storstilt prosjekt på hele 90 000 kvadratmeter i området rundt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Temmelig trist da «klossen» ble vedtatt

Sak nummer tre der de tre partiene sto sammen, er Powerhouse på Brattøra. Bygningen er mye høyere enn reguleringsplanen, og da prosjektet fikk politisk godkjennelse i 2014, skrev Adresseavisen en setning som viser en typisk situasjon: «SV, Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsket å redusere høyden på bygget med fire meter, men ble nedstemt av Ap, Høyre og Frp.»

Kjøpesentret Hangaren er det fjerde tilfellet der Ap, Høyre og Frp har stått sammen. Den saken kom skjevt ut på grunn av saksbehandlingsfeil. Men selv om enda et kjøpesenter på Lade vil svekke handelen i Midtbyen, mente de tre partiene at det var for sent å si stopp – inntil Ap nå har snudd også i den saken. Nå ser det ut til at kjøpesenteret må stenge.

Sak nummer fem er det omstridte kongresshotellet på Brattøra. Også der var Ap på utbyggerens side sammen med Høyre og Frp. Daværende gruppeleder Geir Waage sa senere at han angret.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Høyhus i Midtbyen vil skremme vekk folk

Den sjette saken er fortsatt under utvikling, men Ap, Høyre og Frp har i grove trekk sagt ja til det såkalte Midtbykvartalet, som Reitan-selskapet E. C. Dahls Eiendom vil bygge midt inni trebebyggelsen i Midtbyen. Det kan bli opptil åtte etasjer høyt. Hvordan harmonerer et slikt prosjekt med Ap’s målsetning om å bevare Midtbyens særpreg og utvikle trebyen? Kanskje de må snu enda en gang?

Det er mange spørsmål vi kan stille framover. Det mest sentrale blir om partiet faktisk vil endre kurs i bypolitikken, eller om handlingsprogrammet bare blir fine ord i et dokument.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her