Fornyet tillit: Arne Byrkjeflot.  Foto: Christine Schefte

Gubbene i LO

LO i Trondheim har hatt årsmøte.

Mona Berger, Trondheims varaordfører fra SV og medlem i LOs valgkomité, hadde ønsket at pressen var til stede. For da ville kanskje ikke valgkomiteens leder, en godt voksen mann, ha buet under innlegget til en yngre, nyvalg tillitskvinne, skriver hun i et innlegg i Adresseavisen.

Hvis dette stemmer, understreker det Bergers poeng om at LO i Trondheim har et gubbeproblem. Hun og to andre kvinner utgjorde et mindretall i valgkomiteen som foreslo å bytte ut en del aldrende herrer fra styrer og utvalg i organisasjonen. De ønsket fornyelse og bedre kjønnsbalanse, men led nederlag.

Mest strid sto det om Arne Byrkjeflot, den tidligere frontfiguren i LO i Trondheim som trakk seg som styreleder etter at han innledet et forhold til en 38 år yngre kvinne tilbake i 2012-2013. Han fikk likevel fortsette i andre tillitsverv, både i LO, i partiet Rødt og i Nei til EU – alle tre organisasjoner der den unge kvinnen også var aktiv.

Etter dette har vi hatt en metoo-kampanje. Vi vet nå at ulikhet i alder og makt kan føre til utnyttelse. Fram til 2017, før metoo, var ikke bevisstheten rundt disse strukturelle problemene like stor.

Er LO i Trondheim klar over at vi lever i 2020? Signalet fagbevegelsen sender ut med å tviholde på Byrkjeflot og andre godt tilårskomne menn i styre og stell, tyder på at organisasjonen ikke helt følger med i tiden.

Jeg skjønner dem som buer på LO.