En hjørneleilighet i femte etasje i Dokkgata 6 ble i mai solgt for 15,5 millioner kroner. Prisene øker stadig, og det blir vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.  Foto: Christine Schefte

Et klasseskille som blir vanskelig å fjerne

Vi sliter med et enormt klasseskille i Norge. Trondheim kommune vil få problemer med å endre på det.

Jeg er ikke typen som tar alt eiendomsmeklerne sier for god fisk. Når de sier «stort potensial», betyr det for eksempel at de selger ei rønne som trenger kraftig oppussing.

Men ett utsagn tror jeg på. Det kom i Adresseavisen tirsdag og var klart og tydelig: - Det er et enormt klasseskille, sa eiendomsmekler Hans Christian Espenes hos Privatmegleren. Skillet han snakket om, går mellom dem som eier sin egen bolig og dem som leier.

Situasjonen på boligmarkedet var tema også i bystyret i Trondheim i forrige uke. De fattet flere vedtak der intensjonen er å gjøre boligsituasjonen lettere for folk med dårlig råd. Den nye, kommunale boligpolitikken vil nok hjelpe en del, men selve klasseskillet blir det vanskelig å gjøre noe med. Det springer ut av et system som gjør det svært lønnsomt å eie.

LES OGSÅ: Bolig skal være til å bo i, ikke spekulere i

Hvis du eier, kan du lene deg tilbake i sjeselongen og registrere at boligen din blir mer og mer verdt, uten at du gjør noe som helst. Til og med i september, da prisene pleier å synke noe, gikk boligprisene opp. Eiendomsmekler Espenes tror at i mars neste år må du betale ti prosent mer for en bolig enn i dag.

Heldigvis tilføyde han «dessverre». For den sterke prisveksten er dårlig nytt for alle som er unge eller har dårlig råd. Hvis Espenes har rett, vil en leilighet som i dag koster fem millioner, koste fem og en halv om et halvt års tid. Hvis du skal kjøpe en slik leilighet, må du da ha over 800 000 i egenkapital. Ellers får du ikke lån. Bankene krever at du har minst 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital. Hvis du har dårlig råd, har du nok ikke så mye på sparekontoen. Og du kan heller ikke låne mer enn fem ganger inntekten.

Prisveksten fører til at stadig flere nordmenn vil få problemer med å komme seg inn på boligmarkedet de neste årene. Utviklingen med at flere blir stående utenfor, har allerede begynt. Og som Statistisk sentralbyrå nettopp fortalte, er de økonomiske forskjellene i Norge allerede mye større enn vi trodde. Når boligprisene går opp, vil de bare øke.

Mange var opptatt av slike temaer da bystyret diskuterte boligpolitikk. De brukte to og en halv time på debatten og på en uhorvelig mengde vedtak. Det er uoverkommelig å referere alt som ble bestemt. Sakspapirene var på flere hundre sider, og i bunnen av det hele lå et forslag til en boligpolitisk plan som er blitt grundig behandlet. Flere av vedtakene dreide seg om å etablere rimelige utleieboliger.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Trondheims tomme hus bør bli en ressurs, ikke en belastning

Tanken er at hvis du ikke har rett til en kommunal leilighet, men har dårlig råd eller ikke vil bruke store summer på å bo, skal det bli mulig å leie rimelig via kommunen. SV og Miljøpartiet De Grønne, som har vært pådrivere i saken, snakker om en tredje boligsektor. Altså en boligsektor et sted mellom kommunale boliger og det private markedet.

Rimelige utleieboliger er selvfølgelig en god idé, og det er helt vanlig i flere vesteuropeiske land. Det gjenstår å se hvordan systemet vil fungere, men vi skal ikke se bort fra at rimelige utleieboliger vil dempe prisveksten på det private markedet.

Høyre og Fremskrittspartiet argumenterte annerledes i bystyret. De mener kommunen skal holde seg unna utleiemarkedet og at den beste måten å dempe prisveksten på, er å bygge flere boliger. Vanligvis vil prisen på en vare gå ned når tilbudet er stort – men boligmarkedet er mangfoldig og helt ulikt fra område til område. Derfor vet vi ikke om teorien om tilbud og etterspørsel vil fungere på samme måte på boligmarkedet som på andre områder.

LES OGSÅ: Vil ha billige boliger på Nyhavna

Rimelige utleieboliger som det offentlige har vært med på å etablere, er dessuten upløyd mark i Norge i nyere tid. I de landene som har mange slike boliger, er det helt vanlig å leie – og utleie er ofte strengt regulert. I Norge er det derimot et ideal at vi skal eie boligen vår. Derfor er det også, gjennom skattesystemet og prisveksten, blitt lønnsomt å eie.

Når det er lønnsomt å eie, blir etterspørselen stor og prisveksten deretter, særlig når rentene er så lave som nå. Mange har dessuten godt med penger. I Trondheim er rundt 60 boliger til over ti millioner kroner blitt solgt hittil i år. I Norge er prisene på blokkleiligheter nesten fordoblet de siste ti årene. Eneboligene er blitt omtrent 60 prosent dyrere.

Derfor vil boligdrømmen for mange nordmenn bli nettopp det. En drøm.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her