Finnes det virkelig ingen oppside med at skolene får en pekepinn på hvordan elevene utvikler seg, spør Dag Wilmann i dette innlegget.  Foto: SHutterstock

Testing i skolen: Skal vi kjøre på og forutsette at alt er i skjønneste orden?

Svar til Ole Petter Vestheim og Endre Kanestraums innlegg, under tittelen «Nasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin pris», fra 26. september.

Man skal som legmann sikkert være forsiktig med å legge seg ut med en førsteamanuensis og en førstelektor i pedagogikk, men jeg prøver nå likevel jeg. Nok en gang får vi en av disse advarslene mot de nasjonale prøvene fra pedagogisk hold, og nok en gang kommer advarselen uten forslag til alternativer.

Det advares med at «elevene ender opp med å se seg selv som «smarte», «tungnemme», «talentfulle» eller «mangelfulle» i møte med testene.». Finnes det virkelig ingen oppside med at eleven får en pekepinn på hvor han/hun står? Finnes det virkelig ingen oppside med at skolene får en pekepinn på hvordan elevene utvikler seg med undervisningen som gis? Finnes det virkelig ingen oppside med at våre utdanningsmyndigheter får en pekepinn på hvordan vår utdanning virker?

Dag Willmann mener elevene trenger løpende evaluering.  Foto: PRIVAT

LES OGSÅ: Er det greit at barna på to av skolene i byen lærer mindre enn sine jevnaldrende?

Jeg er for så vidt enig i at man ikke skal se seg blind på kun resultatene fra de nasjonale prøvene, og mitt inntrykk er at dette heller ikke gjøres. Bildet er selvsagt mer sammensatt enn som så, men hvis en skole scorer dårlig på nasjonale prøver, kommunen scorer dårlig som helhet, Norge scorer dårlig og det samme går igjen på grunnskolepoeng og for eksempel kommunebarometeret? Ja, da er det vel rimelig å forvente en vurdering av metoder og rutiner?

Det overrasker meg at vi stadig får disse advarslene fra pedagogisk hold? Problemet for meg er at disse folka tilsynelatende ikke ønsker noen form for måling av resultater og evaluering av den norske skolen? Enda mer overraskende er det å se at det sjelden eller aldri presenteres noen alternativ løsning for evaluering av den norske skolen. Man er bare imot de nasjonale prøvene. Skal vi kjøre på i blinde og bare forutsette at alt er i den skjønneste orden, er det så?

LES OGSÅ: 5000 elever startet på skolen i Trøndelag i høst: Sammen vil vi sørge for at det går bra med dem

Jeg tør påstå at tilliten til lærerne i Norge i for bindelse med evaluering antakelig allerede er helt på toppen i verden. Dette er for så vidt et system som fungerer godt og har brakt den norske utdanningen opp på et godt nivå, men vi kan likevel ikke bare kjøre på uten løpende evaluering av resultater fra utdanningen. Selv med vårt gode og velfungerende utdanningssystem; så godt har vi ikke scoret på internasjonale undersøkelser?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter