Forfall: Byantikvar Mette Bye mener det er huseierne som må ta ansvar for forfallet på Møllenberg.  Foto: Marthe Hårstad

Hybelbråk? Gjett hvem som har gjort det mulig

Idyllen er blitt ødelagt i mange nabolag denne høsten. Studenter som fester, er slett ikke de eneste som har skylda.

Denne uka har Adresseavisen igjen skrevet om hvordan sentrale nabolag i Trondheim blir gjort om til hybelstrøk. Bygårdene og trehusene der det tidligere bodde familier, er nå fulle av hybler.

Gatene der ungene før i tida boltret seg etter skoletid, er fulle av unge voksne som kommer fra butikken med øl og grandis i bæreposen. Verst er det på fredag og lørdag kveld, for da er det fest i nabohuset. Teknomusikken dunker gjennom veggene.

Naboer med små barn raser og ringer politiet når festbråket blir som verst. Politiet kommer ikke alltid, de rekker ikke innom 50 fester på en kveld. Denne høsten har det dessuten vært verre enn før. Etter at koronaen har hindret livsutfoldelsen i mange måneder, har de unge mye å ta igjen. Skjenkestoppen ved midnatt, som snart blir opphevet, har gjort behovet for nachspiel enda mer påtrengende enn normalt. Frustrasjonen bygger seg opp hos familiefolk og eldre i nabolaget.

Men slik er samfunnsutviklinga. De unge flytter til byen, der de vil bo så sentralt som mulig. Og når de fester, hører de ikke lenger på Lillebjørn Nilsen, men på Kygo. Sideskill har de også. Slik er det blitt. Ikke noe å gjøre noe med. Eller?

Så langt har jeg vært forsiktig med å bruke ordet «studenter». Det er i ferd med å bli et skjellsord, til tross for at studentene er en ressurs for byen. I Trondheim, landets største studentby i forhold til folketallet, må vi lære oss å sette pris på studentene, heller enn å se surt på dem. De gjør Trondheim ungdommelig og vital. Det har vi godt av, ikke minst når kunnskapsløse Oslo-folk innbiller seg at trønderne er træge.

Åste Hagerup, som leder Studenttinget ved NTNU, ga oss en viktig påminnelse under debattmøtet om hybelutvikling som Adresseavisen, Litteraturhuset og Study Trondheim arrangerte denne uka: Byens 40 000 studenter trenger et sted å bo. Når Studentsamskipnaden bare kan tilby hybler til rundt 6000-7000 av dem, må de bo privat, helst i nærheten av studiestedet, som for mange er Gløshaugen.

Der er vi ved sakens kjerne. Studentene klumper seg sammen på Møllenberg. Adresseavisen fortalte for et par år siden at halvparten av huseierne på Møllenberg ikke bor der selv. De setter opp lettvegger og leier ut et stort antall hybler.

Det samme er i ferd med å skje på Singsaker, Kalvskinnet og andre sentrale områder. Det fører til uro. For selv om de fleste oppfører seg utmerket, blir det gjerne urolig når mange unge er samlet på ett sted.

Hyblifisering er det krøkkete ordet vi bruker om denne utviklingen. Hyblifisering er problematisk ikke bare på grunn av festbråk, men også fordi bygårder som fylles av hybler, ikke alltid blir tatt godt nok vare på.

Når du leier hybel en kort periode, er du ikke særlig interessert i å drive med vedlikehold eller strø fortauet om morgenen. En del huseiere som leier ut, tar godt vare på eiendommene sine, men mange av dem bor langt unna og nøyer seg med å ta imot husleia, som ofte er titusenvis av kroner i måneden. Byantikvaren er bekymret fordi den verneverdige trehusbebyggelsen på Møllenberg forfaller.

Det er også et problem at mangfoldet forsvinner i bydelene der hyblene tar overhånd. Barnefamiliene flytter. De eldre synes heller ikke det er hyggelig å bo i en bydel der det er bråk om kvelden og temmelig tomt i feriene og gjennom hele sommeren.

Adresseavisen har skrevet om disse problemene i rundt 20 år. Politikere og beboere har diskutert hybelutviklingen like lenge og lagt fram flere forslag til hvordan utviklingen kan stoppes.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fullt mulig å bremse hybelutviklingen

Hver gang støter forslagene mot en massiv vegg. Den veggen er det Stortinget som har bygget, og den heter lovverket. I alle år har kommunens byråkrater sagt at det ikke er stort de kan gjøre, på grunn av loven. Venstres Erling Moe, som har engasjert seg i hybelsaker i flere år, sa under debattmøtet denne uka at politikerne ikke har de verktøyene som trengs.

Moe fikk politikerne med seg på en bestemmelse som gjelder i flere bydeler: De som vil bygge om bygårder til hybelhus, må søke om lov. Men vi vet ikke om søknadsplikten har hatt noen effekt. Den er lett å omgå – for du trenger ikke søke hvis du vil sette opp en lettvegg. Ingen kan hindre huseierne i å gjøre om et stort soverom eller ei stue til to hybler. Forutsetningen er bare at hybelkollektivet har nok fellesareal og kan regnes som en leilighet.

Politikerne har også snakket om å innføre boplikt på Møllenberg og i liknende bydeler. Det er heller ikke aktuelt – på grunn av lovverket. Det er ikke mulig å kreve at huseierne selv bor i leiligheter og boliger de eier.

Erling Moe (V) er engasjert i hybelutviklingen, men innser at politikerne ikke har de verktøyene de trenger.  Foto: Terje Svaan

Hvis noen har skylda for hyblifiseringen, er det altså lovgiverne – det vil si stortingsrepresentantene de siste tiårene. Det var de som vedtok plan- og bygningsloven i 1985 og reviderte den i 2008. Det er den loven kommunen viser til når de sier de ikke kan blande seg så mye borti hva huseierne gjør.

Jeg kan godt snevre inn skyldspørsmålet enda mer og peke på Kåre Willoch (H). Som statsminister på første halvdel av 80-tallet sto han i spissen for en kraftig oppmyking av boligpolitikken. Markedskreftene ble sluppet fri, og huseierne fikk større armslag. For å si det enkelt: Ingen skal blande seg borti hva en huseier gjør med stua si.

SE OGSÅ: Se hele folkemøtet om byutvikling her

Jeg forstår godt at folk blir forbannet på studenter som bråker utover natta. Jeg forstår også at mange er fortørnet over huseiere som kjøper bygårder og tjener fett på å leie ut.

Men studentene trenger et sted å bo, og de fleste som leier ut, holder seg innenfor lovverket. Noen vil alltid utnytte de mulighetene som finnes for å tjene penger. Dermed kan de bli ansett som hushaier, men det ser det ikke ut til at de tar så tungt.

Lovendringer er nok helt nødvendig før vi får gjort noe drastisk med hybelutviklingen. Mens vi venter på det, kan vi håpe det blir fortgang i byggingen av studentboliger, en sak bystyret i Trondheim diskuterte senest denne uka.

Alle endringer vil uansett ta tid. Mens vi venter, må noen ta fram øreproppene. For det blir fest på Møllenberg også i kveld.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her

 
        
            (Foto: Tegning: Karl Gundersen)

  Foto: Tegning: Karl Gundersen