På Nyhavna er det enorme muligheter for god og sentral byutvikling. Nå skjer det endelig noe i saken.  Foto: Morten Antonsen

Tøff jobb å rette opp gamle feil

I mange tiår har Trondheim vokst feil. Nå trengs et krafttak for å rette opp gamle synder.

En rekke politikere, forskere, utbyggere og planleggere stiller opp når NTNU og Adresseavisen onsdag arrangerer folkemøte om hvordan byen bør vokse de neste åra. Mange av dem er nok enige om at byen må vokse mest i sentrale strøk.

Dermed er det fristende å vise til Peer Gynt: - Tenke det, ønske det, ville det med. Men gjøre det! Nei, det forstår jeg ikke.

Det er som om Peer har styrt byutviklingen i Trondheim i mange år. Gang på gang har det politiske flertallet gjentatt at byen skal vokse i sentrale strøk først, før den eser utover et større og større område. Men hva har de gjort? De har stadig sagt ja til utbygginger langt unna sentrum.

Adressa.no presenterer et digitalt kart som viser mulige boligprosjekter i Trondheim framover. Mange prosjekter ligger langt fra sentrum, og politikerne bør si nei til flere. Den omstridte utbyggingen på Overvik har for eksempel ingen hast. Heller ikke skisserte prosjekter på Hallstein gård, på Bratsberg eller i retning Lundåsen.

LES OGSÅ: Seks år gammel e-post gir ny informasjon om Overvik

Gamle dagers feilslåtte bypolitikk, som blant annet førte til at titusenvis av trondhjemmere bosatte seg langt sør for sentrum, kan ikke fortsette. Politikerne må i stedet bidra til at sentrale strøk tilrettelegges for boliger – vel og merke boliger som vanlige folk har råd til. Nå har de muligheten på Nyhavna.

Der har jeg sett en slags handlingslammelse hos en rekke politikere, planleggere og næringslovsfolk de siste årene. Refrenget har vært at Nyhavna er innfløkt og at det vil ta veldig lang tid før utbyggingen kan starte.

LES OGSÅ: Hvordan bygges en by?

LES OGSÅ: Kommunen svarer om Nyhavnas framtid

Ordfører Rita Ottervik (Ap) sa som en spøk da hun diskuterte med utfordrer Ingrid Skjøtskift (H) under valgkampen i fjor at når Nyhavna er ferdig, må hun vel dra dit med rullator.

Ja, området er innfløkt og tidkrevende, både på grunn av havnevirksomheten og bedrifter som ikke vil flytte. Likevel er noe i ferd med å skje.

Formannskapet i Trondheim behandlet tirsdag en sak som kan få stor betydning for den videre utviklingen. Planen er å etablere et eget eiendomsselskap som skal ta seg av den videre byutviklingen på Nyhavna og områdene rundt. Saken er uhyre viktig, men skapte ikke mye debatt, antakelig fordi politikerne stort sett er enige om at et eiendomsselskap er fornuftig.

Veien videre har noen fartshumper. Representantskapet i Trondheim Havn skal behandle saken 2. oktober. Hvis de kommer fram til et enstemmig vedtak, må alle de 13 kommunene som har eierinteresser i selskapet, komme fram til tilsvarende vedtak. Den prosessen blir interessant å følge, for et eget eiendomsselskap er antakelig nødvendig for at utviklingen kan skyte fart.

LES OGSÅ: Fullt mulig for vanlige folk å bo i byen

Kommunedelplanen for Nyhavna, som ble vedtatt for over fire år siden, er full av gode intensjoner om et område med boliger, arbeidsplasser, kulturtilbud og grøntområder tett innpå hverandre. Vi får se om politikerne er tøffe nok til å gjøre de vedtakene som trengs for å nå målsetningene.

Noe av det vanskeligste kan bli å bygge på Nyhavna slik at barnefamilier og vanlige folk får råd til å bo der. Skal bydelen bli vellykket, er det helt nødvendig.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her