Arbeiderpartiet i fritt fall, men ingen grunn til borgerlig skål

Full krise for Arbeiderpartiet i Trøndelag. Partiet ville mistet halve stortingsgruppa dersom det var valg i dag. Men ingen grunn til begeistring på borgerlig side heller.

Velgernes dom etter kaosmøtet i Trøndelag Arbeiderparti for knappe tre uker siden er knallhard. Ap går tilbake med hele 13 prosentpoeng sammenlignet med 2017-valget - som også var regnet som dårlig for partiet.

I Nord-Trøndelag oppnår partiet 21,1 prosent på partimålingen som Norstat har utført for Adresseavisen og NRK. I Sør-Trøndelag kryper oppslutningen også under 20 prosent. Om dette hadde blitt valgresultatet neste høst, ville Ap mistet tre av sine seks mandater på Stortinget fra Trøndelag.

Dette er høydramatikk for Arbeiderpartiet. Trøndelag vært en ubestridt bastion for partiet. I fire av de seks siste stortingsvalgene har partiet forsynt seg av omlag 40 prosent av de trønderske velgerne. Nå er oppslutningen halvert.

Det brutale fallet må ses i lys av det opprivende fylkesårsmøtet i slutten av august. Et møte hvor Trond Giske var påtenkt som ny leder, men der nye historier om ukultur og upassende oppførsel i partiet førte til at han trakk sitt kandidatur. Et møte hvor valgkomiteens leder Arild Grande og hun som ble valgt som ny fylkesleder, Ingvild Kjerkol, røyk ut i en åpen og tilsynelatende uforsonlig konflikt. Velgerne responderer sjeldent positivt på konflikter og personstrid. Det hjelper heller ikke på situasjonen at bakteppet for striden er beskyldninger om grovt maktmisbruk.

Dessverre for Trøndelag Ap stikker problemene dypere enn det interne bråket på hjemmebane. Arbeiderpartiet er i kraftig motvind på landsbasis. Til tross for at partiet har kritisert et skjørt borgerlig regjeringsprosjekt i sju år, fortsetter oppslutningen på målingene å synke. Den siste, i Dagsavisen, er et foreløpig bunnpunkt med 19,9 prosent. Vi må nesten 100 år tilbake i tid for å finne et valgresultat på så lavt nivå.

Slik sett kan en si at tilstanden for Arbeiderpartiet i Trøndelag ikke er verre enn ellers i landet. Men da ser en bort fra at Ap tradisjonelt sett har betydelig høyere oppslutning i Trøndelag enn i landet forøvrig. Kjerkol og hennes mannskap i Trøndelag står overfor en dobbel utfordring, de må rette opp tapt tillit lokalt samtidig som de må hanskes med den generelle politiske krisen partiet står i. Det er en svært krevende oppgave, men ikke helt umulig. Målingen viser at mange av partiets tidligere velgere er usikre på hvordan de vil stemme neste gang. Disse utgjør et godt potensial for Ap dersom de kan lokkes ned fra gjerdet.

Samtidig gir ikke målingen grunnlag for å sprette champagnen på borgerlig side heller. Høyre går riktignok kraftig fram i både nord og sør sammenlignet med forrige måling i februar, men står på stedet hvil sammenlignet med valgresultatet i 2017. Samlet sett går de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre tilbake sammenlignet med siste stortingsvalg.

Så selv om Ap står i knestående, makter altså ikke disse partiene å reise noe borgerlig byggverk av betydning i Trøndelag. Fylket forblir et rødgrønt fyrtårn. Det er SV og Rødt, men særlig Senterpartiet, som styrker seg på Arbeiderpartiets bekostning. Rett nok er endringen for Sp siden forrige måling i februar marginal. Sammenlignet med 2017-valget er framgangen likevel formidabel.

Dersom det hadde vært valg i dag, ville Senterpartiet til sammen fått fire mandater i Trøndelag. Dermed ville partiets stortingsgruppe blitt større enn både Arbeiderpartiets og Høyres, som ville fått tre representanter hver. Så selv om Arbeiderpartiets oppslutning nå er på linje med landsgjennomsnittet, kan vi trygt slå fast at Trøndelag fortsatt er et annerledesfylke i norsk politikk.

LES HER: Historisk bunnmåling for Ap i Trøndelag