LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen, NHOs adm. direktør Ole-Erik Almlid (t.v.) og partilederne diskuterte jobbskaping og bærekraft da NHO lanserte «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv». De var enige om målet, men ikke like enige om veien.  Foto: NTB / Scanpix

Altfor mange nye jobber forsvinner

NHO vil skape 250 000 nye jobber de neste ti årene. Det hjelper lite hvis de fleste forsvinner nesten like fort.

Årlig skapes det i snitt om lag 300 000 nye arbeidsplasser i Norge. Det vil si at nær hver tiende arbeidsplass hvert år er ny. Problemet er at nesten like mange legges ned. Det betyr at bedrifter og ansatte må omstille seg, ikke minst ser vi det under koronakrisen. Utfordringen er derfor ikke først og fremst mangelen på vilje og lyst til å skape nye jobber. Problemet er at de ikke varer. For mange nye jobber er ikke liv laga.

Det var ikke så mange overraskelser da næringslivets egen organisasjon denne uka la fram forslaget til veikartet for framtidas næringsliv. I rapporten «Neste trekk» foreslår NHO løsninger på hvordan Norge skal møte utfordringene når oljen snart tar slutt. Gullalderen – eller oljealderen om du vil – er snart over, og Norge må skape 250 000 nye jobber innen 2030 for å opprettholde dagens velferdssamfunn. Det er et mål LO og de fleste politiske partiene neppe er uenige i. Da er de langt mer uenige om hvor disse jobbene finnes og hva som må til for å lykkes. Og kanskje enda viktigere er hvordan vi skal beholde arbeidsplassene over tid?

LES OGSÅ: Flere bransjer vil fortsatt trenge økonomisk hjelp

Mange går fortsatt ledige etter koronaen og vet ikke om de har en jobb å gå tilbake til. Det skyldes at bransjer fortsatt sliter på grunn av smitteverntiltakene. NHO mener også at næringslivet fremover har et variabelt behov for arbeidskraft, og selv om de sier at faste ansettelser er hovedregelen, åpnes det for flere midlertidig ansettelser. Det er et ønske som fagforeningene vil motsette seg. Og det bør være viktig at også NHO må ha ambisjoner om å sikre flest mulig en trygg og fast jobb. Å satse mer på midlertidig ansettelser er kanskje gunstig for bedriftene på kort sikt, men det skaper et mer delt arbeidsmarked og utrygghet for ansatte.

I rapporten foreslår NHO blant annet å kutte i velferdsgoder, satse mer på privat sektor, senke skattene og åpne for flere midlertidig ansatte. Det er en brannfakkel for LO og venstresiden i norsk politikk. NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid sier han forstår at dette kan være kontroversielt, men mener de må se på helheten. Med det mener han antakelig at regningen for å drive offentlig sektor, som har en tredjedel av alle ansatte, er for stor. Og at veksten framover må komme i privat næringsliv.

LES OGSÅ: Kontantstøtten er for mange bedrifter en vits

Timingen for rapporten er kanskje ikke den aller beste. For det første er Norge og verden i en uttakstilstand økonomisk. Vi har en offentlig sektor som har vært helt avgjørende for at vi tross alt har kommet gjennom krisen bedre enn mange andre land. Kravet om å effektivisere denne sektoren på kort sikt, blir ikke så lett å innfri. Men det er likevel nødvendig å se på om deler av det offentlige kan gjøre tjenestene bedre og billigere. Rapporten peker blant annet på flere digitale løsninger og konkurranseutsetting av tjenester.

Men NHO glemmer sin syke mor når de nå krever omstilling i offentlig sektor. Særlig med tanke på at NHO-bedrifter har hatt et kraftige sugerør i statskassa da krisen rammet næringen. Også bedrifter som det har vist seg ikke trengte nødhjelp, fikk støtte. Nå peker riktignok veikartet lenger framover, til vi forhåpentligvis har kommet over denne krisen. Rapporten er da også best når den omtaler behovet for omstilling, til grønne næringer, mer kompetanse og innovasjon. For selv om partene er uenige om veivalgene, er NHO i alle fall helt konkrete på sine løsninger. Da er det også mulig å diskutere hvilke veivalg som er mulig å gjennomføre. Her kommer NHO med flere gode og samlende forslag, blant annet innenfor klimasatsingen.

Skal Norge nå målet om en kvart million nye arbeidsplasser hvert år, må vi få mer fart på eksportindustrien. Ser vi bort fra inntektene fra olje- og gasseksporten, går AS Norge i solid minus. Vi er nødt til å få flere bein å stå på. Og vi har egentlig et godt utgangspunkt. Vi har høy utdanning, er godt digitalisert, god kapitaltilgang og et stabilt samfunn. NHO mener vi må utnytte dette til å utvikle tjenesteproduksjonen og skape bedrifter der vi tar i bruk ny teknologi og kunnskap. Det høres kanskje enkelt ut, men det går ikke raskt nok.

På kort sikt står vi litt i spagaten. Vi trenger fortsatt en aktiv stat som sprøyter inn penger i nødhjelp og til omstilling en stund framover. Samtidig må myndighetene sørge for at det ikke fører til at offentlig og privat virksomhet blir varig avhengig av støtte. Det vil å så fall hindre omstilling og satsing på nye arbeidsplasser. Og det vil tømme sparegrisen vår. Derfor bør også LO bidra til at vi får en sunn balanse mellom offentlig og privat virksomhet, der et oppegående privat næringsliv kan bidra til å finansiere en offentlig sektor som kan levere gode tjenester til alle.

LES OGSÅ: Vil fylle opp med koronamilliarder

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter