Finansminister Jan Tore Sanner kom med sterke signaler til sentralbanksjef Øystein Olsen om å se på ansettelsen av oljefondsjef Nicolai Tangen.  Foto: NTB/ Scanpix

Tangen kvitter seg med «hattene» og redder Olsen

Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen har gjort det eneste rette. Han bryter alle bånd med Ako Capital og plasserer personlige fond som bankinnskudd. Det berger jobben også til sentralbanksjefen.

Norges Banks uavhengighet og myndighet til å ansette ny oljefondsjef har vært under så sterkt politisk press at Nicolai Tangen har valgt å avvikle sitt eierskap i hedgefondet AKO Capital LLP. Han vil også overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Tangens personlige fondsinvesteringer blir plassert som bankinnskudd. Det er ikke vanskelig å forstå at det var en svært lettet sentralbanksjef Øystein Olsen som kunne presentere en løsning som regjeringen og Stortinget sannsynligvis vil applaudere.

For Tangen og hovedstyret i Norges Bank hadde tre valg: De kunne enten stå ved den opprinnelige avtalen med Tangen, som var juridisk bindende, men som en samlet finanskomité allerede hadde slaktet. Alternativet var at Tangen trakk seg fra stillingen. Det ville satt sentralbanksjefen og hovedstyret i en utsatt stilling og Norges Bank i en krevende situasjon. Eller de kunne velge å gjøre som Stortinget krevde, og som ble løsningen: Fjerne enhver interessekonflikt ved at Tangen kuttet alle bånd til AKO.

Kravet fra et samlet storting var at Tangen solgte seg helt ut av sitt selskap. I tillegg hadde finansminister Jan Tore Sanner (H) gitt en klar oppfordring til hovedstyret i Norges Bank om å finne en løsning som innfridde Stortingets krav. Nå slapp hovedstyret å legge press på Tangen. Han valgte selv å løse floken ved å avvikle sine eierinteresser. Tangen sa på pressekonferansen at han aldri vurderte å trekke seg som oljefondsjef, og at den siste tiden hadde gjort han enda mer motivert for jobben. Det står det stor respekt av. Han fulgte drømmen og avvikler nå livsverket.

LES OGSÅ: Vurderte aldri å trekke meg

Nå kan det sies mye om prosessen som førte fram til valget av Tangen i mars i år, en jobb han skal begynne i 1. september. Representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan i Norges Bank, kom med krass kritikk og mente at risikoen for interessekonflikter ikke var eliminert med den første avtalen som var inngått med Tangen. Det er meget mulig at Tangen var den desidert beste kandidaten til jobben, og han har også vært åpen om sine investeringer, som også omfatter plasseringer i skatteparadiser. Tangen mener fortsatt at den opprinnelige avtalen ville hindret interessekonflikter mellom hans eierskap og jobben i Norges Bank. Likevel innså han at signalene fra Stortinget og finansministeren var så klare at det fantes bare én løsning om han skulle beholde jobben.

LES OGSÅ: SV ber Norges Bank og finansministeren om å lytte til kritikken fra partiene i Tangen-saken

Uroen rundt denne ansettelsen har kommet på et svært krevende tidspunkt for landet, og i en tid hvor Norges Bank burde ha konsentrert seg fullt og helt om å håndtere den økonomiske krisen på grunn av koronaen. Det er foreløpig uklart i hvor stor grad Tangen-saken har skadet tilliten til Oljefondet, men det har åpenbart ikke vært heldig for omdømmet til fondet. Det var derfor svært viktig at det kom en løsning så raskt etter Stortingets krav. Avtalen mandag bør sørge for at skadene er begrenset og at tilliten til Oljefondet raskt kan gjenopprettes.

Denne saken har ikke styrket sentralbanksjef Øystein Olsen. Også finansminister Jan Tore Sanner (H) burde ha avklart tidligere hvilket handlingsrom han har hatt overfor Norges Bank. Da han omsider fikk et større handlingsrom enn han trodde, ga han også signaler om at han ville bruke dette dersom det ble nødvendig. Heldigvis kom det aldri så langt. For det ville vært en fare for at Sanners ris bak speilet ble oppfattet som et forsøk på å styre Norges Bank. Det hadde skadet rollefordelingen mellom sentralbanken og de politiske aktørene, og flere ville stilt spørsmål ved Norges Banks uavhengighet.

LES OGSÅ: Nicolai Tangen: – Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten

Internasjonalt er det nok mer forvirring om hvor politisk styrt Oljefondet egentlig er. Det vil alltid være en fare for at politikerne fremover ikke klarer å holde fingrene av fatet, men fristes til å bruke enda mer av pensjonsfondet til løpende utgifter over statsbudsjettet eller blande seg inn i hvor fondet investerer. Diskusjonen om styringen av Oljefondet vil nok uansett komme selv om Tangen-saken er løst uten direkte politiske instrukser. Det sørget den nye oljefondsjefen for.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Øystein Olsen skylder meg en øl, spøkte Nicolai Tangen etter at han sørget for en løsning på floken rundt ansettelsen av ny oljefondsjef. 
        
            (Foto: NTB / Scanpix)

Øystein Olsen skylder meg en øl, spøkte Nicolai Tangen etter at han sørget for en løsning på floken rundt ansettelsen av ny oljefondsjef.  Foto: NTB / Scanpix