Lyse utsikter for Kværner Verdal? Vil krisepakken løse problemene for oljebransjen og Kværner Verdal.   Foto: RICHARD SAGEN

Oljemilliarder redder Verdal, men ikke miljøet

En velsmurt oljepakke er gode nyheter for oljebransjen og verftet i Verdal. Spørsmålet er om den vil redde arbeidsplassene og miljøet på lengre sikt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sørget for skattelettelser til de aller rikeste oljeselskapene, mens Høyre har strittet imot. Koronakrisen har snudd opp ned på norsk politikk etter skatteforliket mandag, som gir oljebransjen milliardsubsidier. Forliket betyr at oljenæringens krav er innfridd om skatteutsettelser tilsvarende 100 milliarder kroner. I tillegg fikk Ap, Sp og Fremskrittspartiet gjennom et særskilt skattefradrag ved at den såkalte friinntekten er satt til 24 prosent, mens regjeringen foreslo vel ti prosent i skattefradrag. Det kan bli en kostbar seier. Staten kan tape skatteinntekter på åtte milliarder på sikt, og det kan forsinke omstillingen til mer miljøvennlig produksjon.

LES OGSÅ: Vil fylle opp med koronamilliarder

Enigheten kom etter forhandlinger langt på overtid, og der de parlamentariske lederne til slutt måtte ta over saken fra finanskomiteen. Forliket betyr at oljenæringen har fått det akkurat som den ønsket. Advarselen fra statsminister Erna Solberg om å stå imot presset fra oljebransjen, hjalp ikke. Regjeringen måtte gi seg på opposisjonens krav om å øke friinntekten etter at flertallet truet med å endre selskapsskatten. Det vil vært en enda høyere pris å betale, ifølge Høyre, fordi det kunne gitt smitteeffekt til andre bransjer.

Det store spørsmålet er om milliardpakken vil redde tusenvis av norske arbeidsplasser (det understrekes stadig vekk at de skal være norske). Riktignok stilles det krav om at støtten skal være midlertidig, målrettet og føre til investeringer i norsk sokkel. Men det blir i så fall i en næring som gradvis skal trappes ned og gjøres mest mulig klimanøytral. Pakken for grønn omstilling, som tross alt er på 3,6 milliarder kroner, regnes i denne sammenheng som en dråpe i oljehavet. Verdal kan juble nå, men hvor lenge varer jubelen?

Det er ingen tvil om at oljenæring sliter. Med lave oljepriser, stillstand i investeringer og nye prosjekter som er satt på vent. For verft som Kværner Verdal betyr det at flere hundre ansatte sto i fare for å miste jobben. Verftet har fagkompetansen og prosjekter er klare, men de har ventet på redningspakken fra staten. Milliardene skal sørge for at eierne tar sjansen på å investere i nye prosjekter. Den avklaringen er nå kommet.

LES OGSÅ: Nøkkelen for det grønne skiftet ligger i å hjelpe Verdal Industripark gjennom krisa

Oljeselskapene har i regjeringens forslag til tiltakspakke fått muligheten til å trekke fra investeringene i skatteregnskapet med en gang, ikke over seks år som i dag. Det gir lavere skatt tilsvarende 100 milliarder kroner, noe som bedrer likviditeten i selskapene. Dette skal gjøre selskapene i stand til å investere. Det er ingen tvil om at redningspakken for oljebransjen er enorm, men så er også konsekvensene for norsk økonomi og arbeidsplasser svært store dersom denne virksomheten stopper opp. Industrien langs kysten er helt avhengig av oljeproduksjonen. Derfor må nedtrappingen skje gradvis og på en økonomisk bærekraftig måte for norsk økonomi.

LES OGSÅ: – Ap har satt Frp og Sp i førersetet

Utfordringen er at omstillingen haster for å få til det grønne skiftet. Balansegangen mellom å redde oljebransjen på kort sikt og sørge for at de oljebaserte virksomhetene omstiller seg, er vanskelig. Den avhenger av bedriftenes evne og vilje til omstilling, men også hvem som får støtte. I forliket ligger det en grønn milliardpakke, men tiltakene for fortsatt oljevirksomhet er vesentlig større. På kort sikt er det nødvendig med en solid redningspakke. Næringen må likevel være forberedt på at framtiden ligger i mer klimavennlige prosjekter, ikke i oljebrønnen. Milliardene til oljebransjen må derfor være målrettet og tidsavgrenset. Den skal ikke være en gavepakke til rike aksjonærer eller gi kunstig åndedrett til ulønnsomme bedrifter.

De fleste partiene var under pressekonferansen opptatt av grønnmale forliket. Men det holder ikke med gode intensjoner og utredninger om det grønne skiftet dersom bedriftene fortsetter som før. Vi forutsetter at leverandørindustrien bruker denne redningspakken til å omstille seg og sikre arbeidsplassene på sikt.

LES OGSÅ: Debatt: Kværner Verdal på kanten av stupet?