Hvor vanskelig er det å planlegge for vanlig skoledrift?

Lærerne må omstille seg på nytt og tilby vanlig skole de siste ukene før skoleferien. Er det synd på dem?

«Endringsslitasjen» på lærerne er stor, påpekte Sverresborg-rektor Cato Høve i en kommentar til Adresseavisen etter at hverdagen nok en gang blir snudd på hodet for de ansatte i skolen. Med regjeringens nye trafikklyssystem og smittevernveiledere for skolen er det klart for tilnærmet vanlig skoledrift de siste ukene før sommerferien. Både rektorer og kommunalsjefen for skole i Trondheim hadde håpet at lærerne ville slippe en ny omveltning helt på tampen av skoleåret. «Normal skole» kunne man ventet med til høsten, mente de. Lærerne har virkelig behov for avspasering nå, konkluderte Høve.

Vi er alle slitne av korona. Det er mange yrkesgrupper som har måttet omstille seg siden samfunnet ble mer eller mindre avstengt 12. mars. Det gjelder ikke minst tusenvis av arbeidsfolk som mistet jobben sin på grunn av strenge regler for smittevern. Hele bransjer ble satt ut av spill. Og når vi først snakker om skole, så har omstillingene vært minst like harde for elevene som for lærerne. De har sittet på gutte- og jenterommene sine og forsøkt så godt de kan å selvmotivere seg til læring i over to måneder.

Lærerne har gjort en kjempejobb, de. Over natta måtte de snekre sammen et opplegg for hjemmeundervisning for elevene sine. Og da skolen ble gradvis åpnet fra 27. april, men med strenge smittevernregler, måtte de sy sammen et nytt opplegg for undervisning i mindre grupper på skole. Samtidig fortsatte de med hjemmeundervisning for elevene det ikke var fysisk plass til på skolen.

Lærerne har gitt elevene et undervisningstilbud, men det er liten tvil om at smittevernreglene har ført til at tilbudet ikke har vært fullverdig. Når myndighetene endelig har lempet så mye på smittevernreglene at vanlig skoledrift igjen er mulig, skulle en tro at jubelen sto i taket i Skole-Norge. I stedet får vi altså høre at det blir en ytterligere belastning på lærerne.

Ærlig talt, hvor vanskelig er det å planlegge for vanlig drift? Lærerne må vel ikke finne opp kruttet på nytt? Nå kan skolene avsluttes om lag på samme måte som i fjor og alle år før det. Det må være mulig å børste støvet av et gammelt og velprøvd planverk?

Det blir litt ekstraarbeid på lærerne nå. Noen provisoriske undervisningsrom som må ryddes, timeplaner som må legges på nytt. Som kommer på toppen av lærernes vurderingsarbeid, elevene skal jo ha sine karakterer. Samtidig er ikke disse ukene i juni den mest hektiske perioden i den norske skolen. Det bør være mulig å legge planer for en vanlig, «halvslapp» avrunding av skoleåret selv om tiden er knapp.

Det er viktig at elevene får skolehverdagen tilbake selv om det ikke er snakk om mange dager. De har levd i en sosial unntakstilstand siden midten av mars. Det er ikke bare skolen som har vært stengt, det samme gjelder for de fleste fritidsaktiviteter de vanligvis deltar på. Det er bra at de får treffe både venner og lærere før de igjen blir spredd for alle vinder i sommerferien. Det er særlig viktig for avgangselever som enten starter i ny ungdomsskole eller på videregående skole til høsten.

Lærerne må tåle en siste sluttspurt. De har tross alt en lang sommer å komme til hektene på.