Elgeseter gate: De rødgrønne i Trondheim er ikke enige om jugendhusenes skjebne. Saken blir ikke enklere av at fylkeskommunen også er med på å bestemme. F. v. Silje Salomonsen (SV), Roar Aas (Ap), Trond Åm (V), Marte Løvik (Sp) og Ola Lund Renolen (MDG).  Foto: Rune Petter Ness

Når to skal bestemme, blir det vanskelig å styre

Skal vi rive eller ta vare på verneverdige hus? Spørsmålet er enkelt, men i Elgeseter gate er det likevel innfløkt.

Hva skal skje med jugendgårdene i Elgeseter gate? De er verdt å ta vare på. Hvis de kan pusses opp og få nytt innhold, kan de bli attraksjoner i ei gate som trenger mer folkeliv.

Likevel mener mange at de må rives for å gi bedre plass på fortauet og plass til trafikken inn og ut av Trondheim sentrum. Problemet med de tre bygningene er at de ligger lenger ut mot gata enn resten av bebyggelsen.

Et flertall i bystyret vil ta vare på husene. Dermed burde saken vært avgjort, for det er Trondheim bystyre som bestemmer hvordan byen skal utvikle seg. Eller gjør de ikke det?

LES OGSÅ: Høyre ombestemte seg. Flertall for bevaring i bystyret

Nei, i enkelte saker blir det et fryktelig rot. Årsaken er at mens Trondheims-politikerne bestemmer over byen, er det fylkespolitikerne som bestemmer over kollektivtrafikken i mange av gatene. Dermed oppstår det kollisjoner.

I Trondheims-politikken er det slik at Høyre har snudd. Partiet har lenge vært delt, men har tidligere gått inn for riving. I forrige uke samlet de seg om et annet standpunkt. De vil la husene stå, hvis det blir bestemt at kollektivtrafikken i framtida skal gå langs fortauet, ikke midt i gata. SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og KrF mener det samme, og dermed har de flertall i bystyret, med støtte av Rødt.

I fylkeskommunen er situasjonen annerledes. Der har Arbeiderpartiet og Senterpartiet rent flertall, og begge partier vil rive. Da fylkesutvalget møttes tirsdag, utsatte de saken til neste uke, men hvis Ap og Sp har samme holdning i fylkeskommunen som i Trondheim, går det én vei: Fylkestinget og bystyret vil ende opp med ulike vedtak.

Da blir det trøbbel.

LES OGSÅ: Saken ble utsatt i bystyret før helgen

Systemet der to ulike politiske organer har like stor makt i bygater med kollektivtrafikk, fører til at det blir nærmest umulig å styre byutviklingen. Vi så det samme i Innherredsveien. Trondheims-politikerne mente noe annet enn fylkespolitikerne, og innføringen av miljøgate sto i stampe i flere år. Det er på tide å løse dette problemet. Det er politikerne som Trondheims befolkning har valgt, som må styre i Trondheim.

Å avklare hva som skal skje i Elgeseter gate blir ikke enklere av at fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) engasjerer seg sterkt i slike saker. Han vil rive husene og mener kollektivtrafikken må gå midt i gata, ikke langs fortauet. Da Høyre snudde, skrev han et leserinnlegg i Adresseavisen om å knuse egg (det vil si rive verneverdige bygninger) og hakket løs på Høyre, som han mener vingler i bypolitikken.

Ap-toppene i Trondheim vil også rive, men det ser ut til at de er åpne for kompromisser. For SV og MDG har gitt klar beskjed om at det rødgrønne samarbeidet vil bli vanskelig framover hvis Ap og Sp går inn for riving.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke riv skiten no igjen

Forvirret? Ja, det skulle bare mangle. Antakelig er det ingen som vet hvordan denne saken vil ende. Vil sentrale fylkespolitikere og Trondheims-politikere snakke sammen? Hvem skal fatte et vedtak først, bystyret eller fylkestinget?

En sak vet vi likevel. Trondheim kommune skal nå finne ut hvordan det står til med de tre bygningene, nummer 4, 6 og 30B. Hvis de er i såpass god stand at de kan pusses opp, ser jeg ikke bort fra at framsynte eiendomsutviklere vil mene det er en god, langsiktig investering å kjøpe dem, siden området vil få mye større aktivitet i årene framover.

Det er også et tungt argument at kommunens saksbehandlere mener kollektivtrafikken kan avvikles på en god måte, selv om de tre bygningene blir stående.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Monopolavisa Adressa bruker grep som kan betegnes som uetiske.

Dermed er vi tilbake til sakens kjerne. De tre jugendgårdene er verdt å ta vare på. Det er et dårlig argument at Trondheim har så mange andre jugendbygninger at vi godt kan ofre de tre. Hvor mange små trehus fra 1800-tallet vil vi ofre?

Et enda dårligere argument er at Elgeseter gate kan få store, åpne byrom hvis de tre gårdene blir smadret og fjernet. Vi vet jo alle at det er ikke de store, åpne byrommene vi oppsøker. Vi vil gå i mer intime gater, som på Bakklandet, der det også en gang var snakk om å rasere det meste.

Hvis bygningene blir revet, vil det, stikk i strid med byvekstavtalen, føre til mer trafikk og et mindre trivelig miljø. Å gå inn for riving, er en merkelig gammeldags holdning.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her