Kommer Ola Borten Moe på Stortinget, havner han fort i regjering

Ingen i Senterpartiet er overrasket over Ola Borten Moes ønske om å stille til valg til Stortinget. Men følelsene i partiet er blandet.

Historien om Ola Borten Moes renominasjon til Stortinget er ikke historien om det bortkomne barnebarnet som endelig og overraskende vender hjem. Han har siden 2014 vært partiets første nestleder. Sånn sett har han aldri vært helt borte fra politikken.

Den største forandringen, dersom han blir nominert og innvalgt til Stortinget, er at han igjen gjør fulltidspolitiker av seg etter åtte år i et sivilt liv som gårdbruker, Siva-direktør og nå sist som oljeselskapgründer. At han nå varsler et comeback til Stortinget, bærer først og fremst bud om at gårdbrukeren fra Leinstrand fortsatt har politiske ambisjoner.

Borten Moe er allerede en av Trøndelags mest profilerte politikere. Han nedstammer fra en av Senterpartiets store høvdinger, Per Borten, men har en solid merittliste på egen kjøl. Han var olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen, men ble også involvert i en av de siste tiårenes mest betente lederstrider i norsk politikk. Det endte med at Liv Signe Navarsete trakk seg som leder i Sp i 2014. Borten Moe, som ledet an i opprøret mot henne, forsvant nesten i dragsuget selv. Han ble valgt som første nestleder med knapp margin. I 2018 trakk han seg midlertidig fra vervet, da det ble kjent at en slibrig tekstmelding ble sendt til Navarsete fra en hyttetur Borten Moe deltok på. Saken ble politianmeldt av partiet, men aldri oppklart.

Både lederstriden og Borten Moes utilslørte begeistring for norsk oljenæring har gjort ham til en kontroversiell figur i eget parti. I Senterpartiet er det et politisk spenn i miljø-, klima- og næringsspørsmål. Når politiske motstandere setter Sp i samme klimabås som Frp, gjør det vondt på Sps grønne fløy. Ola Borten Moe ses på som et ytterpunkt på den andre fløyen, den næringsorienterte og petroleumsvennlige delen av partiet. Som en av gründerne bak oljeselskapet Okea har Borten Moe for fulle tilkjennegitt at han ser gode framtidsmuligheter for norsk oljeproduksjon.

Slikt blir du ikke populær av i det «grønne» Sp. Likevel er det ikke registrert direkte mishagsytringer internt i partiet mot Borten Moes ønske om å la seg nominere til Stortinget. Det henger sammen med at dette er et trekk alle i Sp – uansett side - har vært forberedt på kunne komme. Kilder i partiet som ikke nødvendigvis tar bølgen av Borten Moes tilbakekomst, omtaler nyheten om hans nominasjonsønske som oppskriftsmessig.

Selv om det ikke er noe krav om å sitte på Stortinget for å være i partiledelsen, er det en ubetinget fordel å ha politikk som fulltidsbeskjeftigelse. Uten en renominasjon til Stortinget spørs det hvor lenge han kunne holdt på nestledervervet.

Selv sier Borten Moe at han er blitt ekstra motivert av koronakrisen til å stille til valg for Sp. Norge har behov for en aktiv og god næringspolitikk for å reise samfunnet på fote igjen. Videre viser krisen at beredskapen må styrkes, både når det gjelder matvarer, medisiner og smittevernutstyr. I sin «valgtale» på Facebook trekker han også fram at nasjonalstaten vil få en ny vår etter dette. Alt dette er temaer Borten Moe tidligere har vært opptatt av, og som han er komfortabel med å fronte i fortsettelsen.

Dessuten ligger det en ekstra godbit og blinker i det fjerne. Selv etter et kraftig koronaoppsving for statsminister Erna Solberg og Høyre, viser meningsmålingene et sannsynlig regjeringsskifte i 2021. Mulighetene for regjeringsmakt ligger nok også inne i Borten Moes kalkyler. Hvis han er valgt inn på Stortinget i 2021, hvis han fortsatt er første nestleder i partiet og hvis Sp går i regjering, da står veien åpen for en statsrådpost.

For det første er han godt kvalifisert med sin tidligere erfaring som statsråd. For det andre «må» han som partiets nestkommanderende få et toppverv, enten i regjering eller på Stortinget. Kilder i partiet peker på at han nok har større styrker som regjeringsmedlem enn som leder av en bredt sammensatt stortingsgruppe.

Hva partiets leder Trygve Slagsvold Vedum innerst inne synes om at Borten Moe returnerer i den ypperste politiske manesjen, vites ikke, men panikk får han neppe. Vedums kunststykke etter at han tok over etter en ødeleggende partistrid, er at alle aktørene i striden fortsatt er med i sentrale posisjoner i partiet. Brobyggeren finner nok plass til en staur fra Leinstrand også.