Svenske helsemyndigheter redegjør for koronakrisen. Her ved Taha Alexandersson socialstyrelsen, statsepidemiolog Anders Tegnell, folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.  Foto: NTB / Scanpix

Er et svensk liv mindre verdt?

Hvem som har valgt rett smittestrategi av Norge og Sverige, er ingen konkurranse. Dette dreier seg om å redde flest mulig liv.

Den lille salen er fullsatt av journalister som venter på dagens pressebrifing. På podiet står statsepidemiolog Anders Tegnell relativt tett sammen med flere fra de svenske helsemyndighetene. Tegnell er blitt selve inkarnasjonen på hvordan Sverige har håndtert koronakrisen. I motsetning til Norge, Danmark og de fleste andre land i verden, valgte Sverige lenge å la samfunnet gå tilnærmet som normalt. Etter hvert har også Sverige strammet inn. Men de velger fortsatt å fortelle svenskene hva de bør gjøre, ikke var de skal gjøre. Nå dør flere svensker hver eneste dag enn alle koronadøde i Norge på tre uker. Har økonomien i Sverige blitt viktigere enn menneskeliv?

Ingen sitter med fasiten ennå. Kanskje får vi aldri svar på hvilke land som har valgt rett strategi for å hindre at koronasmitten spredte seg og at færrest mulig døde. Og hvem som har betalt den høyeste regningen i form av tapte arbeidsplasser og nedlagte bedrifter. Foreløpig kan vi bare sammenligne med andre land og utviklingen i vårt eget. Den tyder så langt på at Sverige ikke har lyktes spesielt godt. Kan det forklares ut fra demografiske og geografiske forhold, hvordan landet er smittet, eller skyldes det måten svenskene har håndtert smitten på?

LES OGSÅ: 43 nye koronadødsfall i Sverige

Diskusjonen om når tiden er moden for gode råd og når det er på sin plass og gi klar beskjed i form av lover, kom fort i Norge. Spesielt etter at danskene strammet kraftig inn på smittetiltakene. Dagen etter, den 12. mars, kom den norske regjeringen på banen og vedtok å stenge barnehager, skoler og universiteter. Mange ble bedt om å jobbe hjemmefra, organisert idrett opphørte og frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende tjenester ble stengt. En uke seinere kom det omstridte hytteforbudet.

Sverige har en mer vitenskapelig tilnærming enn Norge når de velger å holde skolene åpne, uttalte den svenske professoren Agnes Wold. Før de selv stengte skolene for videregående og høyere utdanning. I begynnelsen kunne Tegnell og hans svenske kolleger med en viss selvsikkerhet fortelle at det var Norge – ikke Sverige – som var forsøkskaninen. Nå er det Sverige som er annerledeslandet.

LES OGSÅ: Mulig koronasmitte ved hver tredje alders bolig i Sverige

Sverige hadde i starten få smittede og døde. Storbritannia og USA, som gjorde som svenskene, hadde en periode også lave smittetall. Så eksploderte det. I USA er smitten ute av kontroll, og i Sverige mener forskere at over halvparten av landets rundt ti millioner innbyggere vil være smittet i slutten av april. Det fikk svenske myndigheter til å innføre besøksforbud på aldershjem, men fortsatt skulle broderfolket selv velge om de ville følge de øvrige rådene.

Hvordan ville det sett ut i Norge om vi bare ble bedt om å ikke dra på hytta i påsken? Er det en forskjell på svensk og norsk mentalitet? Ikke hvis vi ser historisk på det. Begrepet «folkhemmet», den sosialdemokratiske modellen tuftet på velferd og en sterk stat, har gjort at svenskene stoler på sine myndigheter. Når for eksempel Tengell sier at det ikke har noe for seg å stenge Sverige, men at det er opp til den enkelte å ta forholdsregler. Så forutsetter han at svenskene gjør det. Men når innbyggerne samtidig mener det er klokt å ikke stenge landet, så velger de trolig også den mest behagelige veien. En annen forklaring på forskjellene kan være at kommunene har opptrådt mer selvstendig i Norge og innført lokale regler, og dermed presset regjeringen til raskere handling.

Norske helsemyndigheter har klokelig latt være å kritisere svenskenes håndtering, men det har flere andre lands helseeksperter gjort. Det er en stadig mer presset Tengell som må fortelle det svenske folk at det ikke har noen hensikt å innføre norsk/danske tiltak, men han erkjenner til Aftonbladet at Sverige har mislyktes i å holde koronasmitten borte fra aldershjem der mange eldre har dødd.

LES OGSÅ: Tida for hva vi bør gjøre, er over

Det har vært påfallende lite kritikk i svenske medier om egne myndigheters valg. Fortsetter smitteutviklingen og dødstallene i Sverige å stige i samme tempo som i det siste, vil også det svenske folket stille spørsmål ved strategien. Spesielt når hovedstrategien om å beskytte de svakeste har mislyktes. De vil også spørre seg om økonomien går foran helsen. På et eller annen tidspunkt vil det bli stilt spørsmål ved om prisen på et svensk liv er høy nok. Foreløpig er det stort sett utenlandske journalister som spør svenske myndigheter om det.