Trondheim formannskap strammer inn på tiltakene i forbindelse med koronautbruddet. Kommunen sier vi nå er inne i en ny fase.  Foto: Terje Svaan

Tiden for hva vi «bør» gjøre er over

Vi kan ikke lenger overlate til folk flest å vurdere koronatiltakene.

Trondheim kommune nøyer seg med å anbefale å stenge idrettsarrangementer for barn, mens Oslo forbyr større arrangementer og hever beredskapsnivået. Det vil også være straffbart å bryte hjemmekarantenen i Oslo. Bergen går også lenger enn Trondheim og forbyr cruisepassasjerer å gå i land og vurderer bøter for de som bryter karantenen. Nå må også Trondheim heve stemmen og gi mer enn anbefalinger.

– Jeg er instinktivt imot firkantede regler, sier Erling Moe (V). Dessverre er det nettopp det situasjonen nå krever.

Noen drar fortsatt til utlandet i ferien, bryter karantenebestemmelsene og oppfører seg omtrent som før, selv om koronaviruset nå er i ferd med å kjøre hele samfunnet på tomgang. Skyldes det at vi ikke helt har tatt alvoret innover oss, at vi tenker at dette ikke rammer meg? Eller er rådene fra helsemyndighetene så vage at folk velger den løsningen som koster minst? De fleste anbefalingene fra helsemyndighetene og Trondheim kommune har så langt vært hva vi bør gjøre, ikke hva vi skal eller . Men det får være en grense for å la folk velge selv. Den grensen er for lengst nådd.

LES OGSÅ: Ikke alle kan jobbe like godt fra godstolen

Det var først i går at Folkehelseinstituttet strammet inn da de satt en grense på inntil 500 personer som kunne samles i ett og samme arrangement. Det førte blant annet til at Trondheim kommune stengte Raw Air i Granåsen for publikum. Andre kommuner hadde allerede satt denne grensen, men dette tiltaket er et av mange som er praktisert ulikt. Og selv om det kan være lokale hensyn som gir forskjellige vurderinger, sender det også ulike signaler til innbyggerne. Folk kan få det inntrykket at myndighetene er usikre og at tiltakene kanskje ikke virker. Da blir de heller ikke fulgt.

I det ekstraordinære formannskapsmøtet i Trondheim onsdag kom dette dilemmaet opp under orienteringen om koronaberedskapen. Hvor mange mennesker kan samles uten at det øker smitterisikoen, 100, 500? Også her åpnes det for skjønn. Det kan være forsvarlig med 500 personer i Olavshallen som tar rundt 1200 tilskuere, mens 30 i et lite lokale er uforsvarlig, opplyste kommunedirektøren. I denne vurderingen må smitterisikoen være det avgjørende, ikke et bestemt antall.

LES OGSÅ: Riktig at hopprennet i Granåsen går uten publikum

De fleste kjenner seg nok igjen når Erling Moe sier han instinktivt er imot firkantede regler. Men dette dreier seg ikke om Moes eller andres instinkter. Det holder at det er én som synes anbefalinger er noe tull og utsetter andre for helserisiko.

Myndighetene, verken nasjonalt eller lokalt, har en enkel oppgave. Rådene i dag kan være annerledes i morgen. Smitten utvikler seg svært raskt, og vi er snart over i en ny fase der det ikke lenger er mulig å spore opphavet til smitten. Da blir det også svært vanskelig å stanse smitteveien. Når Folkehelseinstituttet i et scenario anslår at så mange som 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet, kan man mistenke at de har mistet troen på å hindre en eksplosiv utvikling av smitten. Det er ikke tilfellet. Tiltakene som nå gradvis vil bli mer omfattende, skal nettopp hindre at vi får et verst tenkelig scenario.

Trondheim og andre kommuner i Trøndelag må likevel forberede seg på at smitten blir så omfattende at den utfordrer hele vårt helsevesen. Det er betryggende at det er beredskapsplaner i alle kommunene for en pandemi. Samtidig må også kommunene vurdere tiltakene opp mot konsekvensene av å stenge ned store deler av samfunnet. Dette er en svært vanskelig avveining.

LES OGSÅ: Tester reisefølget etter at mann i 70-årene fikk påvist korona

Trondheim kommune har foreløpig valgt å holde skoler åpne. Det vil øke smittefaren, men alternativet, at elever holdes hjemme og foreldre som jobber i helsevesenet også må være hjemme. Det kan svekke en allerede akutt mangel på helsepersonell i en epidemisituasjon.

Mange har tidligere etterlyst tydelige føringer fra myndighetene på hvordan vi skal opptre. Det har etter hvert kommet, og de fleste arbeidsgivere har tatt situasjonen på alvor. Men fortsatt er det opp til den enkelte hva de gjør på fritida. Dette er nå mer begrenset ved at færre får reise med fly, oppsøke arrangementer og steder hvor mange samles. Det vil oppleves som en inngripen i vanlige folks hverdag. Men nå snakker vi om en midlertidig unntakstilstand. Jo flere som opptrer fornuftig, jo mindre kostnad vil det påføre oss både helsemessig og økonomisk. Den dugnaden må alle være med på.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.