Institutt for historiske studier ved NTNU å Dragvoll har hatt elendig arbeidsmiljø i flere år.  Foto: Espen Bakken

Vanskelig å forstå at voksne kan oppføre seg sånn

Endelig har universitetsledelsen satt foten ned. Rektor burde ordnet opp på historisk institutt for lenge siden.

De elendige arbeidsforholdene på Institutt for historiske studier har vært en vanskelig nøtt, både for de som leder instituttet og fakultetet og for NTNUs øverste ledelse. Ulike grupper av ansatte står steilt mot hverandre, og uenighetene går på kryss og tvers. Men konfliktene har pågått så lenge og har skapt et så giftig arbeidsmiljø at noe burde vært gjort for flere år siden.