Skal du først koste på deg en dyr sydentur bør du vurdere økonomiklasse til rimelige Albania.  Foto: Stine Holberg Dahl

Svak krone er en gave til flyskammen

Den norske krona er historisk svak. Det er godt nytt for eksportindustrien, mens de som skal fly ut av landet, bør fylle på kredittkortet.

Har du planer om en tur til Syden i år, bør du kanskje vurdere en billigtur til Albania. I alle fall hvis du satser på et stramt feriebudsjett. Den norske krona er nemlig på sterkt synkende kurs. Økonomer snakker om at vi er i nærheten av ei historisk svak krone. Det koster nå nesten ti kroner for en euro og ni for en dollar. Det skjer til tross for en solid norsk økonomi, høy oljepris og utsikter til renteøkninger. Hvorfor er dette mulig? Og hvordan påvirker det norsk økonomi og din hverdag?

LES OGSÅ: DNB Markets spår rekordsvak krone ved juletider

Ekspertene er litt uenige om hvorfor vår valuta nå er så svak. Norsk økonomi er oljeavhengig, og krona har historisk vært knyttet til utviklingen av oljeprisen. Den har riktignok utviklet seg negativt de siste månedene, men er fortsatt ganske høy. En annen forklaring er at den svenske krona også er svak, og at de to små valutaene blir blandet litt sammen ute. Den meste sannsynlige forklaringen er den turbulente situasjonen i verdensøkonomien, med handelskrigen mellom USA og Kina og brexit som to viktige faktorer. Denne usikkerheten trumfer alle andre forhold og fører til at valutaspekulantene søker seg til de store valutaene som dollar og euro og eventuelt gull.

LES OGSÅ: Ny rekord i oljefondet tross uro i økonomien

Det hjelper altså ikke at norsk økonomi går godt, at vi har syltet ned 9000 milliarder i oljefondet og at det har vært varslet flere renteøkninger. Høyere rente (sammenliknet med mange andre land) og solid økonomi tilsier vanligvis solid krone. Nå blir det spekulert i at renta likevel ikke økes mer i år, og det bidrar også til svakere krone. Det er også lagt inn en forventning om at uroen vil føre til svakere vekst i norsk økonomi.

Ei svakere krone i forhold til de viktigste utenlandske valutaene er godt nytt for eksportindustrien. En «billig» krone er positivt for norske eksportbedrifter og arbeidsplassene. Det skyldes at den viktigste innsatsfaktoren i de fleste bedriftene, de ansatte, relativt sett fører til lavere lønnskostnader. Det betyr at utenlandske kjøpere får mer for sin valuta. Varer og tjenester som vi kjøper fra utlandet (importen), blir derimot dyrere. Det blir med andre ord billigere å kjøpe norske varer og billigere å produsere dem dersom innsatsfaktorene er norske.

LES OGSÅ: Styringsrenta uendret på 1,25 prosent

For forbrukerne er den svake krona dårlige nyheter. Det samme er det for store deler av handelsnæringen, som selger importerte varer - det være seg klær, biler eller andre varer fra utlandet. Lav kronekurs vil føre til økt inflasjon. Det som umiddelbart merkes raskest på lommeboka, er når du er ute og reiser. Mange har nok smilt av hvor lite den gamle pesetasen eller italienske lira var verdt før den ble erstattet av euroen. Nå er det den norske krona som får gjennomgå.

Mye tyder på at krona fortsatt vil være svak en stund fremover, og i alle fall så lenge det er uro i finansmarkedet. Norges Bank skriver likevel i sin pengepolitiske rapport fra juni at den tror krona vil styrke seg neste år. Den viktigste grunnen til det er at sentralbanken forventer høyere rente fremover enn våre handelspartnere.

At nordmennene må betale litt mer for sydenturen, er likevel det minste problemet. I alle fall når vi sammenlikner med konsekvensene av uroen i verdensøkonomien. En langvarig handelskonflikt kan få alvorlige følger for utviklingen globalt, også for Norge.