Stadig færre av oss møter opp i valglokalet for å stemme i lokalvalg. Hvorfor er det stadig færre som gidder å bry seg om hvem som skal bestemme der folk bor? spør vår kommentator.   Foto: RICHARD SAGEN

Drittlei valget allerede?

Årets valgkamp, der «alt» handler om noen bomkroner i storbyene og regjeringskrangling, vil neppe være et godt bidrag til å øke valgdeltakelsen på Hitra, Verdal eller i Nærøy.

Et blikk på valgstatistikken gir grunn til å tro at også høstens valg kommer til å bli avgjort av de som har mest penger, mest utdanning og som har levd lengst. «Røkla» gidder ikke en gang å kreke seg ned til valglokalet. Hva skal vi gjøre med det?

Er det greit at nesten bare halvparten av de som bor i en kommune bestemmer hvem som skal bli ordfører og hvilket parti som skal styre lokalpolitikken? Er det greit å sitte hjemme valgdagen mens tullingen du har som nabo bruker stemmeretten sin og er med på å bestemme at det skal innføres eiendomsskatt eller at grendeskolen skal legges ned?

Valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalg har gått nedover de siste årene og ligger langt under deltakelsen ved stortingsvalg. I 2015 stemte bare 61 prosent av stemmeberettigede trøndere ved kommunevalget. Enda færre – 56 prosent – stemte ved fylkestingsvalget. I 12 trønderske kommuner var det i 2015 under 60 prosent som var med på å bestemme hvilke politikere som fikk makt og myndighet til å bestemme. Den lave valgdeltakelsen bør være et problem som politikere i alle parti, vi i media og alle lokalsamfunn bør gjøre noe med.

Hitra, Frøya, Verdal og Namsos lå på jumboplassene over valgdeltakelse ved kommunevalget i 2015. Øverst på lista lå Tydal, Høylandet og Røyrvik. Hvorfor ble det slik? Og hva kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten sin?

Tar lokalpolitikerne laber valgdeltakelse nok på alvor? Det flommer ikke akkurat over av kreative løsninger og tiltak for å mobilisere til en valgdeltakelse opp mot 70-80 prosent.

Det er forsket en hel del på valgdeltakelse de siste årene. Til tross for at de politiske partiene stadig finner nye måter å drive valgkamp på hvor sosiale medier er en stadig større del av vår mediehverdag, er det stadig færre som møter opp på valglokalet. På slutten av 70-tallet var valgdeltakelsen ved lokalvalg i Trøndelag over 70 prosent. Siden har det stort sett gått nedover. Trøndelag sett under ett skiller seg ikke særlig fra den nasjonale utviklingen. Ser man litt stort på det, er det godt voksne mennesker med god økonomi og høy utdanning som avgjør om en kommune skal være rød, blå, gul eller grønn.

Førstegangsvelgere, men i enda større grad velgere mellom 20 og 24 år, ser ikke ut til å la seg engasjere i særlig grad i lokalpolitiske spørsmål. Den høyeste valgdeltakelsen finner vi i gruppen mellom 67 og 79 år. Det viser nasjonale undersøkelser om valgene de siste tiårene. Flere kvinner enn menn bruker stemmeretten, og valgdeltakelsen er høyere hos de med høy utdannelse enn hos de med liten eller ingen. Det er derfor grunn til å tro at mange kommuner og fylkesting ville sett annerledes ut dersom flere hadde brukt stemmeretten.

Lokalvalg engasjerer simpelthen ikke nok. Selv for meg som har som jobb å følge med i valgkampen, er det ofte ikke enkelt å se de politiske forskjellene på to ordførerkandidater i en trøndersk kommune. Mange steder er kommunevalg like mye et personvalg som et valg mellom politiske retninger. Skal man engasjere gammel og ung og få dem til å møte opp i valglokalet, må lokale politikere snakke klart og forståelig om hvilke ambisjoner de har på vegne av sin egen kommune, hvilke løsninger de vil velge for fremtiden og snakke om hvilke politiske valg de vil ta som påvirker livene våre i hverdagen. Når politisk debatt handler mer om å skylde på andre enn å fortelle om egne løsninger, er det vanskelig å kjenne lysten til å stemme bruse i blodet.

Det er en stund siden folk tok på seg finstasen og troppet opp på samfunnshuset for å gjøre sin borgerplikt. Det er lett å være enig i at folket må skjerpe seg, men det er ikke så enkelt å få til det dersom våre folkevalgte ikke klarer å gjøre lokalpolitiske spørsmål viktige for oss.

Kanskje skal vi gjøre som en kollega på jobben foreslår: La oss få stemme på mobilen, så slipper vi alt styret på valgdagen. Kan vi levere skatteoppgjøret på mobil må det da være mulig å bruke den ved valg også.LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER