Tradisjon tro delte partiledelsen ut pølser under Frps landsmøteåpning på Gardermoen fredag. Og tradisjon tro var de fleste landsmøtedelegatene menn. Her serverer parlamentarisk leder Hans Andreas Limi pølser som partileder Siv Jensen skal gi videre.  Foto: Harry Tiller

Gubbepartiets pølsefest

Frp har to kvinner i toppen, men nedover i rekkene er det gubbeveldet som regjerer. Det kan koste partiet dyrt framover.

Blankpussede veteranbiler og lukten av wienerpølser møtte de mange mennene og relativt få kvinnene som troppet opp på Frps landsmøte fredag. Da politikken skulle debatteres og vedtas gjennom helgen, var over 70 prosent av dem med rett til å holde stemmekortet i været, menn. Blant de 235 personene på delegatlisten var det bare 65 kvinnenavn å finne.

Ikke ett eneste fylke sendte en delegasjon som speilet landets kvinnelige befolkning. Viken, den største delegasjonen, besto av 31 menn og bare sju kvinner. Trøndelag var ikke særlig bedre. Herfra sendte partiet 12 menn og fem kvinner til partiets mektigste organ. Heller ikke ungdommen så tilsynelatende verdien av kjønnsbalanse. Fem av seks påmeldte FpU-delegater var menn.

Åtte menn og tre kvinner sitter i Frps mektige sentralstyre. I mange andre partier ville mannsdominansen møtt motstand. I Frp er det "business as usual". Her er sentralstyret før utskiftingene som ble gjort søndag. Kjønnsbalansen er den samme. Bak fra venstre: Fredrik Färber, Atle Simonsen, Terje Søviknes, Hans Andeas Limi, Bjørnar Laabak og Bjørn-Kristian Svendsrud, Lill-Harriet Sandaune (t.v. foran), Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Alf Erik Andersen.   Foto: Åserud, Lise/NTB Scanpix

For Frp-ere er det fristende å tenke at dette ikke betyr noe. Kvotering og likestillingsmas er noe andre driver med. Her er det talentet, og ingenting annet, som teller. At talent i Frp-sammenheng tilsynelatende henger sammen med Y-kromosomer, får så være.

Men Frp har ikke lenger råd til å tenke slik. Og de vet det.

Den mannsdominerte delegasjonslisten speiler partiets mannsdominerte medlemsmasse. Den samme kjønnsfordelingen finner vi blant velgerne.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Har Frp gitt opp allerede?

Sist lokalvalg var seks av ti Frp-velgere menn. Det samme gjaldt for stortingsvalget to år senere. Det er viktig, for menn og kvinner stemmer ulikt. Om bare menn hadde hatt stemmerett i 2017, hadde Høyre og Frp hatt flertall alene. Men de siste 106 årene har også kvinnene hatt et ord med i laget. Og mannsdominerte partier som Frp lever farligere nå enn før.

Kvinner er best i klassen, også når det kommer til stemmegivning ved valg.

Forskjellene er så store at valgforskerne Johannes Bergh og Hallvard Kvale i Aftenposten i fjor meldte at kvinners stemmer kan avgjøre valgene. Sist stortingsvalg ble det avgitt over 80 000 flere stemmer fra kvinner enn fra menn. Brutt ned på alder, blir forskjellene enda større. Blant velgere som er tidlig i 20-årene, stemte rundt 70 prosent av kvinnene mot cirka 60 prosent av mennene. Forskjellen er omtrent like stor blant førstegangsvelgerne. Ifølge forskerne er dette et nytt fenomen. De konkluderer med at dersom forskjellene i valgdeltakelse opprettholdes når dagens unge blir eldre, vil det få store konsekvenser for hvem som styrer landet. I dag er det bare blant dem over 65 år at menn bruker stemmeretten mer enn kvinner. Her står Frp sterkt.

Selv om det blir flere eldre her i landet, er det risikabelt for et parti som vil kjempe i toppen å basere seg for mye på menn over 60. Den sjansen tør ikke Frp ta. For ett år siden startet de et kvinnenettverk for å rekruttere flere kvinnelige medlemmer. Kvotering ville de ikke høre snakk om. I stedet skulle eksempelets makt tiltrekke seg flere kvinner og holde på dem de allerede har. Siden den gang har partiet opplevd en kraftig medlemsvekst, men ikke blant kvinnene. Ifølge NTB står kvinneandelen på stedet hvil.

Etter flere begredelige målinger, styrker Frp seg i VGs siste partibarometer. Men bakgrunnstallene viser at veksten skjer nesten bare blant menn. Til avisen sier partileder Jensen at de jobber langsiktig for å få flere kvinner. Men når de ser fremgangen blant menn kan det kanskje være fristende å velge en annen taktikk på kort sikt: Satse alt på å beholde posisjonen blant eldre menn og samtidig lokke flere unge menn til stemmeurnene.

Sånn sett er Frp godt posisjonert i valgkampen. Ingen andre partier har større mannsdominans i kommunestyregruppene enn Frp. Men på typiske «mannesaker», som bompengemotstand, møter regjeringspartiet Frp nå tøff konkurranse fra bomprotestpartier i flere kommuner. Og rundt om i landet er det Senterpartiet, ikke Frp, som kaprer de såkalte proteststemmene. Her er det verdt å merke seg at Sp i brakvalget i 2017 hadde den jevneste kjønnsbalansen av alle, på 50 prosent.

Selv hevder Jensen at Frps kvinneproblem skyldes retorikk, ikke politikk. Derfor vil hun at partiet trekker fram trygge skoleveier framfor høye fartsgrenser når samferdselspolitikk diskuteres. Men gamle vaner er som kjent vonde å vende. I myldreområdet utenfor landsmøtesalen kunne delegatene posere foran et fartsskilt for 120 kilometer i timen. Én av dem som lot seg friste, var nyslått nestleder Sylvi Listhaug.

I regjeringsplattformen fikk Frp gjennomslag for at økte fartsgrenser skal vurderes. Her stiller nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes opp for fotografene under Frps drømmeskilt: 120 kilometer i timen.   Foto: Åserud, Lise/NTB Scanpix

Selvsagt kan også kvinner like å kjøre fort i bil. Men Siv Jensen og Frp satser nok mer på at utnevnelsen av nettopp Listhaug som eldre- og folkehelseminister vil lokke flere kvinner til partiet. Eldreomsorg og helse er tema kvinner tradisjonelt sett er mer opptatt av enn menn. I Frp har fortvilelsen lenge vært stor over at de ikke har klart å komme på offensiven i eldrepolitikken siden de kom inn i regjering. Listhaug maktet ikke løfte saken fra Stortinget, men en ministerpost gir henne en helt annen scene. Og der Listhaug tropper opp, har mediene en tendens til å følge etter.

Men jeg tror ikke det holder. Er menn er i overveldende flertall når politikken meisles ut, preger det både hvilke saker det satses på og hvordan de selges inn.

Skal Frp lykkes med å tiltrekke seg flere kvinner, må flere kvinner delta når avgjørelsene tas. De må stå på stand i gågata når velgerne skal overbevises. I dag mister Frp mange talenter fordi de som eneste kvinne i lokallaget gjerne velges til mange og tunge verv. Tanken er god, men resultatet er utslitte kvinner som gir seg etter én periode. Jo færre kvinner de har, jo vanskeligere blir det å vinne nye.

Frp vet at de er inne i en ond sirkel. Kanskje grublet Frp-erne på veien ut av sirkelen mens de kjørte hjem fra landsmøtet i veteranbilene sine og gomlet på pølserester.