At NSB skifter navn til Vy forargrer mange. Men NSB finnes ikke lenger. Derfor er en navneendring på sin plass, skriver vår kommentator.   Foto: Scanpix

NSB er død – leve Vy

Det finnes ingen statsbaner i Norge lenger. NSB har ingen skinner, togsviller eller jernbanestasjoner. Da er det ikke så rart at Norges statsbaner skifter navn.

Folket er i harnisk, sosiale medier koker, kommentatorer og stortingsrepresentanter drar fram store ord og bokstaver for å skyte ned NSBs navneendring. Ap og Rødt vil få Stortinget til å forhindre at NSB bytter navn til Vy. Pengebruken på et slikt navneskifte er enorm, men når store selskaper skal omstruktureres og moderniseres koster det penger. Både til logoer, nye uniformer, markedsføring og slike ting. Langt de fleste ser ut til å mene at Vy, eller NSB om du vil, burde brukt pengene på andre måter.

Det er lett å hisse seg opp, både over pengebruken og at NSB-navnet nå skal begraves. Men skal ikke også norske statseide selskaper omstilles, tilpasse seg en ny virkelighet og bygge et nytt image? Stortinget har forandret norsk jernbane og NSB kraftig de siste årene. Hvorfor skal vi da tviholde på et navn som er utdatert, gammeldags og veldig lite dekkende for det Vy skal drive med i fremtiden?

Kanskje er ikke Vy verdens beste navn. Kanskje forteller det veldig lite om hva selskapet egentlig skal drive med. Men det representerer noe nytt, moderne og fremtidsrettet. Da Statoil skiftet navn til Equinor, var reaksjonene noe av det samme. Da Circle K overtok Statoil sine bensinstasjoner her i landet raste folk over at de nye stasjonene ikke fortalte noe om hva virksomheten drev med. Det gikk helt fint det også.

XXL sier lite om hva den varekjeden egentlig selger. Jula, Clas Ohlson, Kiwi og Rema 1000 har heller ikke navn som beskriver selskapenes virksomhet i særlig grad. Men de er innarbeidet og catchy. De fungerer og vi har blitt vant til dem. Jeg er nesten sikker på at Vy vil fungere når vi blir vant til det. Da gamle Team Trafikk (TT) i Trondheim ble avviklet og bussrutene ble lagt ut på anbud, fikk vi ruteplanleggingsselskapet AtB. Et nytt selskap som tok på seg nye oppgaver som ikke fantes fra før. Akkurat på samme måte som det nye NSB – eller Vy – skal stå for i årene som kommer.

Jeg forstår at NSB bringer frem nostalgi og følelser fra gamle dager da toget og statsbanene var selve ryggraden gjennom kongeriket. Det er mye fint å si om gamle NSB, men de finnes ikke lenger. Jernbanereformen, som Stortinget har vedtatt, gjennomfører store strukturelle endringer i årene som kommer.

Persontogtrafikken er allerede i ferd med å konkurranseutsettes. NSB utfører person- og godstransport på enkelte togstrekninger og gjennom selskapet Nettbuss, men også andre selskaper kjører tog i dette landet. Og det skal bli flere av dem. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av skinner og signalanlegg.  Statens jernbanetilsyn har kontroll- og tilsynsmyndighet. Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for å iverksette Samferdselsdepartementets og Stortingets nasjonale mål for jernbanesektoren.

En rekke togstrekninger er allerede konkurranseutsatt, og skal drives av andre selskaper enn gamle NSB. Britiske Go Ahead skal i desember 2019 kjøre togene på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Heller ikke de har et selskapsnavn som gjør det åpenbart at de driver med tog.

Forandringene i NSB og jernbanesektoren kan man gjerne mislike, men NSB har ikke annet valg enn å forholde seg til de endringene som Stortinget har pålagt dem å forholde seg til.  Raseriet over navnet Vy kommer til å gå over. Men på sikt handler det jo egentlig om hva selskapet leverer, og ikke hva de heter. Enkelte stortingspolitikeres forsøk på å stanse endringen kan vanskelig sees på som noe annet enn å forsøke å ri på en populistisk bølge som ruller over landet. Navneendringen kan ikke bli en omkamp over de strukturelle endringene av NSB og norsk jernbane.

Det toget har gått for lenge tiden.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER