Forsvarets alarmsentral under oppstarten av Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Cyberforsvaret er en del av Norges innsatsforsvar, som skal verne oss mot trusler og dataangrep. Nå foreslår etterretningssjefen økt overvåking av nordmenn for å avsløre fiendtlig aktivitet på nettet.  Foto: NTB / Scanpix

Må vi ofre friheten vår for å være helt trygge?

Etterretningssjefen tror det blir fest i Russland og Kina dersom nordmenn ikke blir overvåket enda mer.

Det vanket mye ros etter den store Nato-øvelsen i fjor høst, da deler av Trøndelag ble omgjort til krigsskueplass. Men det var ikke bare VIP-inviterte, presse og publikum som engasjerte seg i det som skjedde. Under øvelsen Trident Juncture i Midt- og Nord-Norge registrerte Forsvaret flere tilfeller av jamming – blant annet var det flere GPS-utfall som påvirket norsk og alliert luftfart.