Stille fra studio: Lyden sviktet på direkteoverførinmgen fra Trine Skei Grandes første kulturbudsjett som statsråd, men kulturlivet har grunn til forsiktig applaus, skriver vår kommentator. 

Lite lyd for Skei Grande

Trine Skei Grandes første kulturbudsjett ser heldigvis bedre ut enn presentasjonen av det.

Forslaget til statsbudsjett for Kulturdepartementet for 2019 er på 14,8 milliarder, en økning på 640 millioner eller 4,5 prosent fra saldert budsjett i 2018. Det tyder på at partilederen for Venstre har klart å styrke kulturens plass i regjeringen Solberg.

I likhet med forslagene fra hennes forgjengere i Solberg-regjering, Thorhild Widvey og Linda Hofstad Helleland, er det små justeringer og ikke store steg eller omveltninger som preger kulturbudsjettet. Likevel er det noen prioriteringer i årets budsjett som gjør at Skei Grande framstår med større kulturell vilje enn sine forgjengere, og evne til å få ressurser til noen av satsingene.

I Trondheim og Trøndelag er Teaterhuset Avant Garden den store budsjettvinneren, med både investeringsstøtte til nybygg på Rosendal og en markant økning av den årlige driftsstøtten. Det føyer seg inn i en større satsing på det frie scenekunstfeltet også på nasjonal basis. I tillegg foreslår regjeringen startbevilgning av nytt museumsbygg for Saemien Sijte i Snåsa over Kommunal og moderniseringsdepartementets budsjett.

Under presentasjonen av budsjettet på Dramatikkens hus sa forresten statsråden at de hadde gitt handlingsrom til Kulturrådet for fortsatt å kunne støtte Jo Strømgrens kompani. Samtidig understreket hun prinsippet om armlengdes avstand og at selve avgjørelsen ligger til Kulturrådet. Kunsten å legge en føring ved ikke å legge en føring har sjelden vært mer effektivt demonstrert.

Presentasjonen av kulturbudsjettet tyder på at også departementet har mye å gå på når det gjelder digitalisering og formidling. Direktesendingen av seansen var lenge uten lyd og med kamera plassert slik at det var uråd å se plansjene til statsråden. Til gjengjeld brenner kulturministeren for film, tv-serier og digitalisering i budsjettet.

Forslaget om momsfritak for e-bøker og elektroniske tidsskrift med virkning fra 1. juli 2019 under forutsetning av godkjennelse fra EU-organet ESA, har vært etterlyst lenge. Mediebransjen må smøre seg lenger med tålmodighet for modernisering av mediestøtten. Inntil videre fortsetter det meste omtrent som før, men det varsles at det – etter planen – skal komme en stortingsmelding om dette i høst.

En viktig kulturpolitisk løypemeldingen i budsjettet, er varsel om ny kulturmelding i høst, for behandling av Stortinget til våren. Meldingen vil foreslå prinsipper for oppgave- og ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. Den går med det inn i diskusjonen om regionreformen, forhåpentligvis på kulturens premisser.

Som vanlig i norske kulturbudsjett får de fleste omtrent som før, noen litt mindre og andre noe mer. Både i budsjett og presentasjon vises det at Skei Grande er mer bekvem når hun snakker om kultur, at hun personlig brenner mer for feltet enn flere av sine forgjengere.

Litteratur, bibliotek, museum og frivillige organisasjoner er blant prioriterte satsinger. Stipendordninger er et annet område hvor Skei Grandes budsjett har en annen profil enn for eksempel Linda Hofstad Hellelands. Mens hennes forgjenger i fjor for første gang på 17 år unnlot å utnevne nye statsstipendiater, foreslår Skei Grande statsstipend for forsker Evy Johanne Håland og historiker og forfatter Bjarte Bruland.

Sett fra Trondheim kan man lure på hvorfor litteraturhus i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Skien får statsstøtte, men ikke Trondheim. Samt at Bergen Kunsthall snart er oppe i 10 millioner i året på statsbudsjettet, mot ingen midler til tilsvarende institusjon i Trondheim. Institusjoner i Bergen betraktes åpenbart lettere som nasjonale enn de i Trondheim.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg