I Norge dør det langt færre i trafikken enn i andre europeiske land. God opplæring, holdningskampanjer og målrettet arbeid har fått utviklingen inn på riktig spor, skriver vår kommentator. 

Endelig best i verden

Frankrike vant fotball-VM. Det kommer nok Norge aldri til å gjøre. Men vi slår franskmennene ned i støvlene på trafikksikkerhet.

Norge er best i verden når det gjelder å forhindre dødsulykker i trafikken. Tallene for i fjor viser at det omkom 106 mennesker i trafikkulykker på veiene våre, det tilsvarer 20 omkomne per én million mennesker. Det er det laveste tallet for dødsulykker i trafikken siden bilen ble vanlig her til lands. Sverige har 25 omkomne per million, Frankrike har 53 og gjennomsnittet for hele EU er på 50.

Tallene fra Norge vekker oppsikt over hele Europa og vi holdes frem som et foregangsland når det gjelder å forebygge dødsulykker i trafikken.

LES OGSÅ: 130 tiltak mot trafikkdød

Aftenposten skrev nylig om franske myndigheters nye tiltak for å få trafikkdøden ned. Nå i ferien skal fartsgrensene på alle landveier uten midtdelere settes ned fra 90 til 80 kilometer i timen. Frankrike hadde lenge en positiv utvikling på trafikksikkerhet, men siden 2013 har nedgangen i tallet på døde i trafikken flatet ut. Den samme utviklingen ser vi over hele EU, skriver avisen. Totalt har antallet trafikkdrepte bare gått ned med tre prosent på fire år i hele EU. Men til tross for skremmende ulykkestall møter den franske regjeringen lite forståelse for lavere fartsgrenser på landeveiene fra den jevne franskmann.

Selvsagt skjer det fortsatt ulykker på norske veier, men sammenligner man oss med resten av Europa er det grunn til å være positive til det arbeidet som gjøres både for å heve sikkerheten langs veien og bilføreres holdninger.

I en rapport fra European Transport Safety Council (ETSC) går det frem at ingen andre land enn Norge har klart å få til en større reduksjon i dødstallene fra 2010 og frem til i dag. Og denne utviklingen har pågått lenge. Siden 2001 har Norge redusert antall trafikkdrepte med over 50 prosent, viser tall fra den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen ETSC. Hva kan årsaken være?

Det er neppe grunn til å tro at vi har så mye bedre og sikrere veier i Norge enn i EU. En biltur gjennom Danmark, Sverige eller Tyskland avslører at de vet å bygge veier der nede på kontinentet. Det er kanskje heller lettere å tro at vi jevnt over har dårligere veinett i Norge, særlig utenfor stamveiene. Men de som har kjørt bil i de franske alper eller tråklet seg frem på sideveier i Italia og Spania, vet at det finnes utfordringer og skumle strekninger der også.

Når sola skinner er det lett å glemme at vi også halve året har vi vinterføre, glatte veier og stupmørke hengende over oss. Mange av utfordringene vi sliter med på såpeglatte veier har de ikke i Europa. Likevel klarer vi å holde dødstallene i trafikken langt under våre europeiske naboer. Det gir derfor grunn til å tro at mye av forklaringen på utvikling ligger hos den som sitter bak rattet, og ikke på hvordan veien er.

Den norske modellen byr på solid trafikkopplæring, holdningsskapende arbeid, myndigheter som tar trafikksikkerhet på alvor og hyppige kontroller langs veiene og kontroll av kjøretøyenes tekniske beskaffenhet. Siden Norge er et rikt land nyter vi også godt av en stadig mer moderne og sikrere bilpark som jevnt over holder høy standard og beskytter oss ved en kollisjon. Tallene viser at det faktisk er tryggere å snirkle seg frem på svingete vestlandsveier i Norge enn å dra på bilferie nedover i Europa.

LES OGSÅ: MC-pendler blir UPs nye sjef i Midt-Norge

Det er mye som taler for at målrettet arbeid gjennom mange år har fått ulykkene ned her hjemme. Holdningsskapende arbeid, oppmerksomhet på trafikksikkerhetsarbeid fra myndigheter og interesseorganisasjoner har bidratt til en utvikling som Norge kan være stolte av. Men holdninger er ferskvare. Den positive utviklingen kan fort endre seg i negativ retning om vi slapper av.

Trafikkopplæringen her på berget holdes ofte frem som Europas beste. Det koster skjorta å ta førerkort, men samtidig er det all mulig grunn til å tro at ferske bilførere har et bedre grunnlag for å legge ut i trafikken enn i mange andre land. Gjennom solid opplæring, både praktisk og teoretisk, ledet an av godt utdannede trafikklærere, får nye sjåfører nødvendig kunnskap, gode holdninger og riktig respekt for hva som kreves bak rattet.

Alle har møtt på en idiot eller to langs veien. Det kommer vi nok fortsatt til å gjøre. I avisene leser vi hele tiden om utforkjøringer, høy fart og ulykker. Konflikten mellom syklende og bilister er et stadig tilbakevendende tema i sommertrafikken. Vi får trøste oss med at de fleste nordmenn er rimelig lovlydige, ansvarlige og lar seg påvirke av både holdningskampanjer og god opplæring.

Ikke minst også frykten for at UP står med laseren bak neste sving.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER