Ingfrid Skogrand, direktør ved Betania Malvik, fikk ikke ny avtale med Helse Midt-Norge. 

Noen kommer, noen går i brutalt anbudssystem

Godt etablerte tilbud legges ned, mens nye, ukjente tjenester får avtale med Helse Midt-Norge. Det er vanskelig å forstå.

Kreft og overvekt er «vekstbransjer» i helsevesenet. Helse Midt-Norge vil de nærmeste 8-10 årene bruke 2,5 milliarder kroner på å gi blant annet pasienter med slike lidelser spesialisert rehabilitering. Disse pengene blir delt ut etter et anbudssystem for offentlige tjenester som kan føles nokså brutalt for de som konkurrerer om å få «levere» rehabiliteringstjenester. Hvert fjerde år legges mennesker med behov for opptrening etter sykdom ut på anbud.